Κεραργυρίτης cerargyrite (chlorargyrite)

Τύπος: AgCl
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αλογονίδια

Κεραργυρίτης.
Όρη Soda, San Bernandino, California, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Κεραργυρίτης.
Όρη Soda, San Bernandino, California, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Κεραργυρίτης.
Όρη Soda, San Bernandino, California, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Κεραργυρίτης.
Όρη Soda, San Bernandino, California, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Λειμωνίτης με φλέβες κεραργυρίτη (4 cm).
Leadville, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κεραργυρίτης με μαλαχίτη.
Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κεραργυρίτης (τεφρόλευκο).
Tintic district, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ψευδομορφία κεραργυρίτη κατά άργυρο.
Mineral Hill, Eureka County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.