Αλίτης

Τεχνητός κρύσταλλος
Goldschmidt (1923), Vol.8, Tab.53, Fig.1
 

 
 (100) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java