Χρυσοβήρυλλος chrysoberyl

Τύπος: BeAl2O4
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Χρυσοβήρυλλος, δίδυμος (1,8 cm).
T. Frieta County, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χρυσοβήρυλλος (2,8 cm).
T. Frieta County, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χρυσοβήρυλλος, κυκλική διδυμία (1,3 cm).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χρυσοβήρυλλος, κυκλική διδυμία (1,3 cm).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χρυσοβήρυλλος (1,5 cm).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Χρυσοβήρυλλος (αλεξανδρίτης).
Ρωσία.
Πετράδια αλεξανδρίτη.
Ρωσία και Σρι Λάνκα.
Photo: The National Gem Collection
.
Πετράδι χρυσοβηρύλλου.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: The National Gem Collection
.
Σφαίρα χρυσοβηρύλλου που παρουσιάζει το μάτι της γάτας.
Σρι Λάνκα.
Photo: The National Gem Collection
.