Κολομβίτης columbite

Τύπος: (Fe,Mn)Nb2O6
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Κολομβίτης πάνω σε αμαζονίτη (2,5 cm).
Crystal Park, El Paso Co., Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κολομβίτης (3,5 cm).
Nuristan, Αφγανιστάν.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολομβίτης (4,5 cm).
Ορυχείο Golconda, Governador Valadares, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολομβίτης (3 cm).
Spargoville, Αυστραλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολομβίτης (3 cm).
Spargoville, Αυστραλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολομβίτης.
Ορυχείο Strickland, Portland, Middlesex County, Connecticut, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κολομβίτης.
Ορυχείο Emmons, Greenwood, Oxford County, Maine, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κολομβίτης.
Ορυχείο LCA, Gaston County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.