Μαγνητίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.110, Fig.28
 

DATATYPE=title canvas
 
 (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java