Περοβσκίτης perovskite

Τύπος: CaTiO3
Σύστημα: Ρομβικό (ψευδοκυβικό)
Κατηγορία: Οξείδια

Κρύσταλλοι περοβσκίτη πάνω σε χλωρίτη (κλινόχλωρο) (2 cm).
Όρη Ilmen, Chelyabinsk, Urals, Ρωσία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Περοβσκίτης.
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης (δίδυμος).
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης.
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης (δίδυμος).
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης (δίδυμος).
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης.
Perovskite Pk, New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης.
Oka, Quebec, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης πάνω σε σοδάλιθο.
Uderdorf, Rheinland, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Περοβσκίτης.
Ρωσία.