Ρουτίλιο rutile

Τύπος: TiO2
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Κρύσταλλος ρουτιλίου πάνω σε πυροφυλλίτη (4,5 cm).
Όρος Graves, Georgia, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ρουτίλιο.
Όρος Graves, Georgia, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Ρουτίλιο (δύο όψεις του ιδίου κρυστάλλου).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: TheImage.
Ρουτίλιο με αιματίτη.
Bahia, Βραζιλία.
Photo: TheImage.
Βελόνες ρουτιλίου μέσα σε χαλαζία.
Βραζιλία.
Photo: TheImage.
Ρουτίλιο (δίδυμος).
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο (δίδυμος).
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Hiddenite, Alexander County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επιτακτική ανάπτυξη ρουτιλίου πάνω σε αιματίτη.
Ορυχείο Lohninger, Raurisertal, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Ankogel, Carinthia, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο μέσα σε χαλαζία.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρουτίλιο.
Forest, Sierra County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.