Ασβεστίτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.12.2
 

DATATYPE=title canvas
 
 (10-11) 
Ρομβόεδρο

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java