Ροδοχρωσίτης

Narsarsuk, Γροιλανδία
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.123, Fig.8
 

   
 (10-11)   (11-20) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java