Βροχανθίτης brochanthite

Τύπος: Cu4SO4(OH)6
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Θειΐκά

Βροχανθίτης.
Douglas Hill, Ludwig, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βροχανθίτης.
Douglas Hill, Ludwig, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βροχανθίτης.
Douglas Hill, Ludwig, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βροχανθίτης.
Bingham, Socorro County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βροχανθίτης.
Ορυχείο Jackpot, Wellington, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βροχανθίτης.
Globe, Gila County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.