Κυανοτριχίτης cyanotrichite

Τύπος: Cu4Al2SO4(OH)12·2H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Θειΐκά

Τριχοειδείς κρύσταλλοι κυανοτριχίτη (1 cm).
Moldova, Banat, Ρουμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Reacock, Leadore, Lemhi, County Idaho, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Maid on Sunshine, Gleeson, Gochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Grandview, Grand Canyon, Coconino County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης με βροχανθίτη (πράσινο).
Ορυχείο Grandview, Grand Canyon, Coconino County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Moldova, Banat, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Apex, St. George, Washington County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Reacock, Leadore, Lemhi, County Idaho, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανοτριχίτης.
Ορυχείο Reacock, Leadore, Lemhi, County Idaho, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.