Απατίτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.14.2
 

     
(10-10) (10-11)  (0001)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java