Μοναζίτης monazite

Τύπος: (Ce,La,Nd,Th)PO4
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φωσφορικά

Μοναζίτης.
Conselheiro Pena, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης.
Conselheiro Pena, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης.
Brook's Farm, Cleveland County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης.
Schafkar, Raurisertal, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης πάνω σε χαλαζία.
Val Nalps, Tavetsch, Graubunden, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης.
Val Nalps, Tavetsch, Graubunden, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μοναζίτης.
Val Sella, St. Gotthard, Uri, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.