Βήρυλλος

Σιβηρία
Goldschmidt (1913), Vol.1, Tab.190, Fig.7
 

         
  (0001)   (10-10)   (11-20)   (10-11)   (11-21) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java