Τουρμαλίνης

Dandrada, Νορβηγία
Goldschmidt (1923), Vol.9, Tab.6, Fig.14
 

 
           
 (11-20)  (01-10)  (10-11)  (02-21) (01-1-1) (10-1-2)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java