Γρουνερίτης grunerite

Τύπος: (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Ινώδη συσσωματώματα γρουνερίτη.
Michigamme, Iron County, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Ινώδη συσσωματώματα γρουνερίτη.
Michigamme, Iron County, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Alan Guisewite.