Πεκτόλιθος pectolite

Τύπος: Ca2NaH(SiO3)3
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (πυροξενοειδή)

Ακτινωτά συσσωματώματα πεκτόλιθου.
N'Chwaning mines, Kalahari manganese fields, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Ακτινωτά συσσωματώματα πεκτόλιθου.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Πεκτόλιθος.
Η.Π.Α.
Πεκτόλιθος.
Η.Π.Α.