Ροδονίτης rhodonite

Τύπος: MnSiO3
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (πυροξενοειδή)

Ροδονίτης (3,5 cm).
Ορυχείο Chiurucu, Dos de Mayo, Περού.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals specimen
Δίδυμοι κρύσταλλοι ροδονίτη.
Broken Hill, New South Wales, Αυστραλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Ροδονίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.