Βολλαστονίτης

Diana, NewYork, Η.Π.Α.
Goldschmidt (1923), Vol.7, Tab.48, Fig.27
 

           
 (001)   (100)   (101)  (10-1)  (10-2)   (540) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java