Κυανίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1913), Vol.2, Tab.248, Fig.19
 
       
 (100)   (001)   (010)  (1-10) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java