Φενακίτης phenakite

Τύπος: Be2SiO4
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (ομάδα φενακίτη)

Φενακίτης.
Strezgom, Wroclaw, Πολωνία.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals
Φενακίτης.
Mt. Antero, Chaffee County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Φενακίτης.
Itabira District, Minas Gerais, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Φενακίτης.
Vakinankaratra region, Antananarivo Province, Μαδαγασκάρη.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλοι φενακίτη πάνω σε αλβίτη και μοσχοβίτη.
Mt Antero, Chaffee Co., Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.