Χρυσόκολλα chrysocolla

Τύπος: Cu4H4Si4O10(OH)8
Σύστημα: Αμορφο
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Χρυσόκολλα (7,5 cm).
Inca del Oro, Copiapo, Χιλή.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Χρυσόκολλα.
Ζαΐρ.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χρυσόκολλα με μαλαχίτη.
Córdoba, Αργεντινή.