Καολινίτης (καολίνης) kaolinite

Τύπος: Al4Si4O10(OH)8
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (ορυκτά της αργίλου)

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μαργαριτώδης σε καλά κρυσταλλωμένο υλικό, αλαμπής σε συσσωματώματα.
Χρώμα: Λευκό. Συχνά υποκίτρινο, κοκκινωπό, καστανωπό, τεφρό εξαιτίας προσμείξεων. Λευκή στεατώδης ποικιλία είναι ο νακρίτης.
Γραμμή σκόνης: Λευκή μέχρι υποκίτρινη.
Σκληρότητα: 2 - 2½. Η μικρότερη σκληρότητα που παρουσιάζει μερικές φορές οφείλεται στα εύθρυπτα συσσωματώματά του.
Ειδικό βάρος: 2,6.
Σχισμός: Πολύ τέλειος κατά (001). Δεν φαίνεται με γυμνό μάτι.
Διαφάνεια: Οι κρύσταλλοι είναι ημιδιαφανείς ενώ οι μάζες αδιαφανείς.
Τηκτικότητα:  
Παρατηρήσεις: Μικρά, λεπτά ρομβικά ή ψευδοεξαγωνικά πλακίδια ορατά με το μικροσκόπιο. Συνήθως όμως βρίσκεται σε συμπαγή ή εύθρυπτα συσσωματώματα. Ο καολινίτης αποτελεί το κύριο ορυκτό συστατικό του καολίνη και της αργίλου. Είναι πάντοτε δευτερογενές ορυκτό, προϊόν αλλοίωσης άλλων αργιλοπυριτικών ορυκτών, κυρίως αστρίων, είτε με αποσάθρωση είτε με υδροθερμική δραστηριότητα (καολινίωση αστρίων). Ο καολίνης έχει λιπαρή αφή, κολλά στη γλώσσα, γίνεται πλαστικός όταν υγρανθεί, μυρίζει άργιλο όταν εκπνεύσουμε πάνω του. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή πορσελάνης, δύστηκτων υλικών, χαρτιού, χρωμάτων, λαστίχων, πλαστικών και κεραμικών.
Όνομα: Από την κινέζικη λέξη kao-ling = ψηλή ράχη που είναι η ονομασία του βουνού κοντά στο Jaucha Fa, Jianxi (Κίνα) όπου βρέθηκε.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Καολινίτης.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Καολινίτης.
Μήλος.
Photo: Βασίλης Μέλφος.
Καολινίτης.
Μήλος.
Photo: Βασίλης Μέλφος.
Λατομείο καολίνη.
Μήλος.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.