Κανκρινίτης cancrinite

Τύπος: Na6Ca2(AlSiO4)6(CO3)2
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αστριοειδή)

Κανκρινίτης (κίτρινο) με σοδάλιθο (ιώδες).
Bancroft District, Ontario, Καναδάς.
Photo: Tim Jokela.
Κανκρινίτης.
Mt Saint-Hilaire, Québec, Καναδάς.
Photo: Doug Merson.
Κανκρινίτης.
Mt Saint-Hilaire, Québec, Καναδάς.
Photo: Doug Merson.
Κανκρινίτης (κίτρινο) με χαλαζία.
Litchfield, Maine, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.