Κελσιανός celsian

Τύπος: BaAl2Si2O8
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (άστριοι)

Κελσιανός.
Aberfeldy, Perthshire, Grampian Mts., Σκωτία .
Photo: Mineralienatlas-Fossilienatlas.