Αρμοτόμος harmotome

Τύπος: Ba(Al2Si6O16)·6H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Κρύσταλλοι αρμοτόμου (λευκό) πάνω σε ασβεστίτη (καστανό).
Strontian Hills, Strontian, Argyll, Σκωτία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλοι αρμοτόμου (λευκό) με αποφυλλίτη (υποπράσινο).
Korsnäs, Vaasa, Länsi-Suomen Lääni, Φινλανδία.
Photo: © Roger Lang, Germany.
Κρύσταλλοι αρμοτόμου.
Strontian, North West Highlands (Argyllshire), Scotland, Σκωτία.
Photo: Helen Wilkinson.
Κρύσταλλοι αρμοτόμου.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Κρύσταλλοι αρμοτόμου (κόκκινο).
Ιταλία.