Μεσόλιθος mesolite

Τύπος: Na2Ca2(Al6Si9O30)·8H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Βελονοειδές συσσωμάτωμα μεσόλιθου.
Pune, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Dan Weinrich.
Βελονοειδές συσσωμάτωμα μεσόλιθου (δεξιά) σε θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη (αριστερά).
Pune, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Dan Weinrich.
Βελονοειδή συσσωματώματα μεσόλιθου.
Upper Ritter Quarry, Ritter, Grant Co., Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Doug Merson.
Βελονοειδές συσσωμάτωμα μεσόλιθου με στιλβίτη.
East Fork, Gila River, Grant Co., New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.