Χαλαζίας

D-Χαλαζίας (δεξιόστροφος)
Berry et al. (1983), Fig.15.8
 

         
 (10-10)   (10-11)   (01-11)   (11-21)   (51-61) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java