Σκαπόλιθος scapolite

Τύπος: (Na,Ca)4[(Al,Si)4O8]3(Cl2,CO3,SO4)
  Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4) Μαριάλιθος
  Ca4(Al2Si2O8)3(Cl2,CO3,SO4) Μειονίτης
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά

Κρύσταλλος σκαπολίθου (1 cm).
Dodoma, Τανζανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κρύσταλλος σκαπολίθου.
Betroka District, Horombe region, Fianarantsoa Province, Μαδαγασκάρη.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σκαπόλιθος με κεροστίλβη και γρανάτη.
Hulta, Striberg ore field, Nora, Västmanland, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.
Κρύσταλλοι σκαπολίθου.
Hulta, Striberg ore field, Nora, Västmanland, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.
 
Μαριάλιθος marialite
 
Μαριάλιθος.
Espírito Santo, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Orbital Joe Kienle.
Μαριάλιθος.
Espírito Santo, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Orbital Joe Kienle.
Μαριάλιθος.
Gooderham, Haliburton Co., Ontario, Καναδάς.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Μαριάλιθος πάνω σε ασβεστίτη.
Herschel Township, Bancroft District, Hastings Co., Ontario, Καναδάς.
Photo: Tim Jokela.
Μαριάλιθος.
Mpwa-Mpwa, Dodoma Region, Tanzania, Αυστραλία.
Photo: Martins da Pedra.
 
Μειονίτης meionite
 
Μειονίτης.
Somma, Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Μειονίτης.
Somma, Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Μειονίτης.
Somma, Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Elmar Lackner.
Μειονίτης.
Poudrette quarry,Québec, Καναδάς.
Photo: Doug Merson.
Μειονίτης.
Kristiansand, Vest-Agder, Νορβηγία.