Σοδάλιθος sodalite

Τύπος: Na8(AlSiO4)6Cl2 Σοδάλιθος
  Na8(AlSiO4)6SO4 Νοσεάνης
  (Na,Ca)4-8(AlSiO4)6(SO4)1-2 Χαουΐνης
  (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 Λαζουρίτης
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αστριοειδή)

Σοδάλιθος με σιδηροπυρίτη.
Koksha Valley, Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σοδάλιθος.
Sar-e-Sang, Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σοδάλιθος.
Poços de Caldas, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
 
 
Νοσεάνης nosean
 
Νοσεάνης.
Eifel Mts, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Doug Merson.
Νοσεάνης.
In den Dellen quarries, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Νοσεάνης.
Mendig, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Νοσεάνης.
Mendig, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
 
 
Χαουΐνης haüyne
 
Κρύσταλλοι χαουΐνη (μπλε).
Niedermendig, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλοι χαουΐνη (μπλε) με σανίδινο (γκρίζο).
Laach lake, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλοι χαουΐνη (μπλε).
Niedermendig, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Elmar Lackner.
Κρύσταλλοι χαουΐνη (μπλε).
Niedermendig, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo: Doug Merson.
 
 
Λαζουρίτης (lapis lazuli) lazurite
 
Δωδεκάεδρο λαζουρίτη (μπλε) πάνω σε μάρμαρο.
Firgamu, Badakhashan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals
Δωδεκάεδρο λαζουρίτη.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Δωδεκάεδρο λαζουρίτη.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Δωδεκάεδρα λαζουρίτη.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Δωδεκάεδρο λαζουρίτη.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Lapis lazuli.
Cazadero river, Coquimbo Region, Χιλή.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Lapis lazuli.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Martins da Pedra.
Lapis lazuli.
Cazadero river, Coquimbo Region, Χιλή.
Photo: Martins da Pedra.
Lapis lazuli.
Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Jean Dehaye.
Lapis lazuli.
Photo: Wikipedia.
Διακοσμητικό από lapis lazuli.
Photo: Wikipedia.