Κυανίτης
kyanite
Al2SiO5 Τρικλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, ενίοτε ανοικτό κυανό.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Λεπιδοειδείς-στηλοειδείς κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το c. Συχνά κυρτομένοι και κυματοειδείς. Με σκληθρώδη (αγκαθωτά) άκρα. Συχνά παράλληλες συμφύσεις με σταυρόλιθο.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (100), καλός κατά (010). Αποχωρισμός κατά (001).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως ερυθρά 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια. Κατασβεστική γωνία σε τομές (100) περίπου 30°, σε τομές (010) περίπου 5-8°.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΑ Πολυδυμία κατά (100).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε Σερικίτη. Μετατρέπεται σε Σιλλιμανίτη και Ανδαλουσίτη.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα αργιλικά πετρώματα γενικής μεταμόρφωσης μέσης και υψηλής πίεσης (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, γρανουλίτες).
Ανδαλουσίτης-Κυανίτης-Σιλλιμανίτης είναι πολύμορφα του Al2SiO5. Χρησιμοποιούνται ως ορυκτά-δείκτες στα μεταμορφωμένα πετρώματα. Σχηματίζονται σε Al-πηλίτες κάτω από διαφορετικές συνθήκες Ρ-Τ (βλ. διάγραμμα φάσεων). Ανδαλουσίτης: χαμηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Κυανίτης: μέσες-ψηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Σε ψηλότερες Τ μετατρέπονται σε Σιλλιμανίτη.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Κυανίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Κυανίτης Κυανίτης Κυανίτης σε πηγματίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Κυανίτης. Βασική τομή (001) όπου φαίνονται οι δύο σχισμοί και πρισματική τομή σχεδόν κάθετη στο (100) όπου φαίνεται ο σχισμός (100) και η διδυμία (100). (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X
Βασικες τομές με τους δύο σχισμούς. Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X Nicols X
Πρισματική τομή κυανίτη κάθετη στο (100). Οι τομές αυτές εμφανίζουν το σχισμό (100), χρώματα πόλωσης έως ερυθρά 1ης τάξης και σχεδόν ορθή κατάσβεση (κ.γ. = 5-8ο). Επίσης έχουν θετική επιμήκυνση (το χρώμα πόλωσης χαμηλώνει). Η αλλαγή φαίνεται καλύτερα εκεί που η τομή είναι λεπτότερη (βέλος, το χρώμα γίνεται κίτρινο). (Πέτρωμα: Γνεύσιος). Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  Πρισματική τομή κυανίτη περίπου παράλληλη στο (100). Οι τομές αυτές δεν εμφανίζουν τόσο καλά το σχισμό και έχουν πλάγια κατάσβεση (κ.γ. ~30ο). Στο αριστερό μέρος της εικόνας φαίνεται ένας δίδυμος κρύσταλλος κατά (100). (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Κυσρομένοι κρύσταλλοι κυανίτη με κυματοειδή κατάσβεση και διδυμίες πιέσεως. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κυανίτης με γρανάτη (Gt). Το άχρωμο ορυκτό είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης (Gt), κυανίτης (Ky) και σιλλιμανίτης (Sil, φαϊμπρολίτης). Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Παράλληλες συμφύσεις κυανίτη (Ky) με σταυρόλιθο (Sta). Gt: Γρανάτης, Mu: Μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Γνέυσιος).

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα κυανίτη: Διάξων αρνητικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η ισόγυρη είναι πολύ ανοικτή λόγω της μεγάλης γωνίας 2V του κυανίτη.
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)