Υπερσθενής
hypersthene
(Mg,Fe)2(SiO3)2 Ρομβικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο έως ελαφρά χρωματισμένο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Καθόλου έως ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο έως ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πρισματικές τομές παράλληλα στο c, οκταγωνικές βασικές τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (210) (γωνία σχισμού 87° ή 93°).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα έως πορτοκαλί 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό. Ενίοτε πλάγια κατάσβεση σε τομές πλάγιες ως προς c.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V. Ο ενστατίτης και ο ορθοφερροσιλίτης είναι (+).
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε Βαστίτη, Ουραλιτίωση
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε βασικά (γάββροι, βασάλτες), υπερβασικά (περιδοτίτες, πυροξενίτες) και ενδιάμεσα (ανδεσίτες, μονζονίτες) πυριγενή πετρώματα. Σε μεταμορφωμένα πετρώματα (γρανουλίτες, εκλογίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Υπερσθενής
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Υπερσθενής Βρονζίτης Πυροξενίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Τομές πυροξένου κάθετα στον άξονα c με το χαρακτηριστικό διπλό σχισμό (γωνία σχισμού 87°) σε αντίθεση με τον ολιβίνη (Ol) που εμφανίζει σπασίματα. Aυτές οι τομές παρουσιάζουν χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα αν είναι ορθο- ή κλινοπυρόξενος, παρά μόνο αν κάνουμε κωνοσκοπική εξέταση. (Πέτρωμα: Γάββρος-επάνω, Περιδοτίτης-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πρισματικός κρύσταλλος υπερσθενή.  Eμφανίζει ελαφρώς ρόδινο χρώμα, ένα σχισμό, ορθή κατάσβεση, χαμηλά χρώματα πόλωσης και θετική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Γάββρος).

Αρχείο video

Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X Nicols X
Κρύσταλλοι υπερσθενή (Opx) και αυγίτη (Cpx) που εμφανίζουν ένα σχισμό. Ο ορθοπυρόξενος έχει ορθή κατάσβεση και χαμηλά χρώματα πόλωσης, ενώ ο κλινοπυρόξενος πλάγια κατάσβεση, μεγάλη κατασβεστική γωνία  και υψηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γάββρος).

Nicols // Nicols X  
Υπερσθενής (Opx) και ολιβίνης (Ol). Ο υπερσθενής εμφανίζει ορθή κατάσβεση και χαμηλά χρώματα πόλωσης, ενώ ο ολιβίνης υψηλά χρώματα πόλωσης και σπασίματα. (Πέτρωμα: Περιδοτίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι υπερσθενή (Opx) και αυγίτη (Cpx). Ο υπερσθενής εμφανίζει ελαφρώς ρόδινο χρώμα και χαμηλά χρώματα πόλωσης, ενώ ο αυγίτης είναι πιο άχρωμος και έχει φωτεινά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Υπερσθενής (Opx) μετατρέπεται σε αυγίτη (Cpx) και ακολουθεί αλλοίωση σε ουραλίτη (Act). Τα τρία ορυκτά έχουν τον ίδιο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό (διακρίνεται από τον σχισμό). Οι κηλίδες ουραλίτη διακρίνονται από τον κλινοπυρόξενο από το ελαφρώς υποπράσινο χρώμα, το χαμηλότερο ανάγλυφο και τη μικρότερη κατασβεστική γωνία - έρχονται σε θέση κατάσβεσης με στροφή 20° ενώ ο αυγίτης με στροφή 45°. (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols X Nicols X

Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα υπερσθενή: Διάξων αρνητικός.