Ενστατίτης enstatite
Βρονζίτης bronzite
Υπερσθενής hypersthene
Φερροσιλίτης ferrosilite

Τύπος: MgSiO3 Ενστατίτης
(Mg,Fe)SiO3 Βρονζίτης
  (Mg,Fe)SiO3 Υπερσθενής
  FeSiO3 Φερροσιλίτης
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (ορθοπυρόξενοι)

Βρονζίτης Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, μεταξώδης, μπρούντζινη (βρονζίτης).
Χρώμα: Ενστατίτης: λευκό, ανοικτοπράσινο, γκρίζο, καστανό.
Βρονζίτης: μπρουντζοκίτρινο.
Υπερσθενής: καστανοπράσινο, καστανό έως μαύρο.
Φερροσιλίτης: σκούρο πράσινο.
Γραμμή σκόνης: Λευκή μέχρι τεφρή.
Σκληρότητα: 5½ - 6
Ειδικό βάρος: 3,2 - 3,4
Σχισμός: Πρισματικός κατά (210). (210)^(2-10) = 92°. Ανώμαλος θραυσμός.
Διαφάνεια: Ημιδιαφανής έως αδιαφανής.
Τηκτικότητα: Σχεδόν άτηκτος (μόνο λεπτές άκρες κρυστάλλων του στρογγυλοποιούνται).
Παρατηρήσεις: Πρισματική μορφή. Σπάνια σε διακριτούς κρυστάλλους. Συνήθως σε ινώδη, φυλλώδη και στηλοειδή συσσωματώματα. Βρίσκεται σε βασικά και υπερβασικά πετρώματα (γάββροι, νορίτες, βασάλτες, περιδοτίτες, πυροξενίτες) καθώς και σε μερικά πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης (γρανουλίτες). Συνήθως συνυπάρχει με κλινοπυροξένους.
Μέλη: Οι ορθοπυρόξενοι είναι ισόμορφες παραμείξεις μεταξύ των ακραίων μελών ενστατίτη MgSiO3 (En) και ορθοφερροσιλίτη FeSiO3 (Fs) με ενδιάμεσα μέλη το βρονζίτη (Mg,Fe)SiO3 και τον υπερσθενή (Mg,Fe)SiO3
Όνομα: Ενστατίτης: από την ελληνική λέξη ενστάτης = αντίπαλος, ενάντιος λόγω της ανθεκτικότητάς του στην τήξη.
Βρονζίτης: λόγω του μπρούντζινου χρώματος και λάμψης του.
Υπερσθενής: από τις ελληνικές λέξεις υπέρ και σθένος λόγω της μεγαλύτερης σκληρότητάς του από την κεροστίλβη.
Φερροσιλίτης: από τις λέξεις ferrum = σίδηρος και silicon = πυρίτιο λόγω της σύστασής του.
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Υπερσθενής
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ενστατίτης (En) MgSiO3 enstatite

Ενστατίτης.
Stakholmen, Hassela, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Ενστατίτης.
Mpwa-Mpwa, Τανζανία
Photo: Dan Weinrich.
Ενστατίτης.
Photo: R.Weller, Cochise College.
Ενστατίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Ενστατίτης.
Hora, Central Bohemia Region, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Martins da Pedra.
Ενστατίτης.
Summit Rock, Klamath Co., Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Doug Merson.

Βρονζίτης (Mg,Fe)SiO3 bronzite

Βρονζίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection
, University of Wisconsin, Milwaukee.
Βρονζίτης.
Βρονζίτης.
Summit Rock, Klamath Co., Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Saul Krotki, Seattle, Washington.
Βρονζίτης.
Queimadas, Bahia, Northeast Region, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
Μετεωρίτης (χονδρίτης) αποτελούμενος από ολιβίνη και βρονζίτη.
Photo: Michal Kosmulski.
Πυροξενίτης.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.

Υπερσθενής (Mg,Fe)SiO3 hypersthene

Υπερσθενής (μαύρο) με αλμανδίνη (κόκκινο).
Barton Garnet Mine, North Creek, Warren County, Adirondacks, New York, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Υπερσθενής.
Mt Etna, Catania Province, Sicily, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.
Υπερσθενής.
Mt Etna, Catania Province, Sicily, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Υπερσθενικός γάββρος.
Photo: Συλλογή Wards.

Φερροσιλίτης (Fs) FeSiO3 ferrosilite

Φερροσιλίτης.
Summit Rock, Oregon. Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φερροσιλίτης.
Summit Rock, Oregon. Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φερροσιλίτης.
Αίτνα, Σικελία, Ιταλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.