Σερπεντίνης
serpentine
Mg3Si2O5(OH)4 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, υποπράσινο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Καθόλου έως ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό θετικό ή αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή (αντιγορίτης, λιζαρδίτης). Ινώδης μορφή (χρυσοτίλης).
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) (εμφανής στον αντιγορίτη). Ινώδης στο χρυσοτίλη.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά έως πολύ χαμηλά γκρίζα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μικρή γωνία 2V. Δύσκολα παίρνεται κωνοσκοπική εικόνα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης του ολιβίνη και Mg-πυροξένων.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε υπερβασικά πετρώματα (δουνίτες, περιδοτίτες) ως προϊόν αλλοίωσης. Σε μεταμορφωμένα (σερπεντινίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σερπεντίνης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Σερπεντίνης Χρυσοτίλης (αμίαντος) Σερπεντινιωμένος δουνίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Σερπεντίνης. Είναι άχρωμος, με χαμηλό ανάγλυφο, φυλλώδη και ινώδη μορφή και χαμηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Σερπεντινίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης αλλοιώνεται σε σερπεντίνη ανάμεσα στα σπασίματα. (Πέτρωμα: Δουνίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Oλιβίνης αλλοιώνεται σε σερπεντίνη. Το αδιαφανές ορυκτό δεξιά είναι χρωμίτης. (Πέτρωμα: Σερπεντινιωμένος δουνίτης).

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης αλλοιώνεται σε σερπεντίνη. (Πέτρωμα: Σερπεντινιωμένος δουνίτης).