Χαλαζίας
quartz
SiO2 Τριγωνικό - Εξαγωνικό

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Συνήθως αλλοτριόμορφο (πυριγενή, μεταμορφωμένα). Αποστρογγυλεμένο (ιζηματογενή). Ενίοτε ιδιόμορφο με εξαγωνικές ή πρισματικές τομές (ηφαιστειακά).
ΣΧΙΣΜΟΣ Δεν έχει. Έχει θραυσμό.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή (σε επιμήκεις ιδιόμορφες τομές). Κυματοειδής (όταν υποστεί πίεση).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μονάξων (+).
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική (σε επιμήκεις ιδιόμορφες τομές).
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Δεν φαίνονται μικροσκοπικά.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική, Γρανοφυρική, Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Αναλλοίωτος, καθαρός. Μαγματική διάβρωση (ηφαιστειακά).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα πυριγενή πετρώματα (γρανίτες, ρυόλιθοι, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χαλαζίας
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ορεία κρύσταλλος Χαλαζίας Χαλαζίας σε γρανίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφοι κρύσταλλοι χαλαζία. Ο χαλαζίας είναι άχρωμος, έχει χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και δεν έχει σχισμό και αλλοιώσεις. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφοι φαινοκρύσταλλοι χαλαζία με σπασίματα. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας (Qz) με καολινιωμένο ορθόκλαστο (Or) και πλαγιόκλαστο (Pl). Τα ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης. Εδώ διακρίνονται από την έλλειψη αλλοιώσης και διδυμιών στον χαλαζία. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας με μικροκλινή. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας με πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας με σανίδινο και πλαγιόκλαστο. Τα ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, το ανάγλυφο και τα χρώματα πόλωσης. Διακρίνονται από την παρουσία σχισμού και διδυμιών στους αστρίους. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Χαλαζίας με χαρακτηριστική κυματοειδή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Χαλαζίτης, επάνω - Μυλωνίτης, κάτω). 
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο (επάνω) και χαλαζίας (κάτω). Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την παρουσία σχισμού στο ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφες εξαγωνικές τομές χαλαζία. Είναι κάθετες στον c και στον οπτικό άξονα γι' αυτό έχουν σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης ή διαρκή κατάσβεση. Οι τομές αυτές είναι κατάλληλες για κωνοσκοπική εξέταση. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι χαλαζία μέσα σε αφανιτική μάζα που εμφανίζει σφαιρολιθική υφή. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι χαλαζία. (Πέτρωμα: Χαλαζίτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης και χαλαζίας. (Πέτρωμα: Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος, επάνω, μέσο - Γνεύσιος, κάτω).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας με γρανάτη και κυανίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος, επάνω - Γρανουλίτης, κάτω). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Δίδυμος φαινοκρύσταλλος χαλαζία (νόμος Ιαπωνίας). Οι διδυμίες του χαλαζία δεν φαίνονται συνήθως στο μικροσκόπιο. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols X Nicols X  
Χαλαζίας με εγκολπώσεις εξαιτίας μαγματικής διάβρωσης. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).
Nicols Χ Nicols X Nicols X 
 

Nicols // Nicols X  
Γραφική σύμφυση μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) και χαλαζία (Qz). Ο Κ-άστριος είναι μικροκλινής (επάνω) και ορθόκλαστο (κάτω). (Πέτρωμα: Πηγματίτης).
Nicols X Nicols X Nicols X 

Nicols // Nicols X  
Γρανοφυρική μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) και χαλαζία (Qz). Ο Κ-άστριος είναι ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Πορφύρης).
Nicols X Nicols X Nicols X 

Nicols // Nicols X  
Μυρμηκίτης. Qz: Σκωληκόμορφος χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X Nicols X 

Nicols // Nicols // Nicols //
Γραμμή Becke μεταξύ χαλαζία (Qz) και ορθοκλάστου (Or). Ο χαλαζίας έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από το ορθόκλαστο, γι' αυτό η γραμμή Becke με την απομάκρυνση της τράπεζας μετατοπίζεται προς τον χαλαζία.

Αρχείο video


Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα χαλαζία: Μονάξων θετικός. Επάνω: Η τομή είναι κάθετη στον οπτικό άξονα και εμφανίζει διαρκή κατάσβεση. Ο σταυρός είναι στο κέντρο. Κάτω: Η τομή είναι σχεδόν κάθετη στον οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Ο σταυρός είναι έκκεντρος.

Αρχεία video