Χαλαζίας
quartz
SiO2 Τριγωνικό

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Συνήθως αλλοτριόμορφο (πυριγενή, μεταμορφωμένα). Αποστρογγυλεμένο (ιζηματογενή). Ενίοτε ιδιόμορφο με εξαγωνικές ή πρισματικές τομές (ηφαιστειακά).
ΣΧΙΣΜΟΣ Δεν έχει. Έχει θραυσμό.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή (σε επιμήκεις ιδιόμορφες τομές). Κυματοειδής (όταν υποστεί πίεση).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μονάξων (+).
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική (σε επιμήκεις ιδιόμορφες τομές).
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Δεν φαίνονται μικροσκοπικά.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική, Γρανοφυρική, Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Αναλλοίωτος, καθαρός. Μαγματική διάβρωση (ηφαιστειακά).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα πυριγενή πετρώματα (γρανίτες, ρυόλιθοι, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χαλαζίας
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ορεία κρύσταλλος Χαλαζίας σε γρανίτη Χαλαζίας σε ρυόλιθο

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφος κρύσταλλος χαλαζία (επάνω) και πλαγιόκλαστο (κάτω). Είναι άχρωμος, έχει χαμηλό ανάγλυφο, δεν έχει σχισμό και εμφανίζει χαμηλά χρώματα πόλωσης και ελαφρώς κυματοειδή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφος φαινοκρύσταλλος χαλαζία με σπασίματα.  (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι χαλαζία. (Πέτρωμα: Χαλαζίτης).

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας με χαρακτηριστική κυματοειδή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Χαλαζίτης).

Nicols // Nicols X  
Χαλαζίας (αριστερά) και σανίδινο (δεξιά). Τα δύο ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, το ανάγλυφο και τα χρώματα πόλωσης. Διακρίνονται από την παρουσία σχισμού στο σανίδινο.  (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Ελαφρώς καολινιωμένο ορθόκλαστο (Or) και χαλαζίας (Qtz). Τα δύο ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης. Εδώ διακρίνονται από την έλλειψη αλλοιώσης στο χαλαζία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο (επάνω) και χαλαζίας (κάτω). Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την παρουσία σχισμού στο ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφη εξαγωνική τομή χαλαζία. Είναι κάθετη στο c και στον οπτικό άξονα γι' αυτό έχει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Οι τομές αυτές είναι κατάλληλες για κωνοσκοπική εξέταση. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλος χαλαζία μέσα σε αφανιτική μάζα που εμφανίζει σφαιρολιθική υφή. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Μοσχοβίτης και χαλαζίας. (Πέτρωμα: Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος-επάνω, Γνεύσιος-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Δίδυμος φαινοκρύσταλλος χαλαζία (νόμος Ιαπωνίας). Οι διδυμίες του χαλαζία δεν φαίνονται συνήθως στο μικροσκόπιο. (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols Χ Nicols X  
Χαλαζίας με εγκολπώσεις εξαιτίας μαγματικής διάβρωσης.  (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Γραφική σύμφυση μεταξύ μικροκλινή (Mic) και χαλαζία (Qtz). (Πέτρωμα: Πηγματίτης).

Nicols // Nicols X  
Γρανοφυρική σύμφυση γύρω από ορθόκλαστο (Or). Qtz: Χαλαζίας. (Πέτρωμα: Πορφύρης).

Nicols // Nicols X  
Μυρμηκίτης. Qtz: Σκωληκόμορφος χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols // Nicols //
Γραμμή Becke μεταξύ χαλαζία (Qtz) και ορθοκλάστου (Or). Ο χαλαζίας έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από το ορθόκλαστο, γι' αυτό η γραμμή Becke με την απομάκρυνση της τράπεζας μετατοπίζεται προς το χαλαζία.

Αρχείο video


Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα χαλαζία: Μονάξων θετικός. Επάνω: Η τομή είναι κάθετη στον οπτικό άξονα και εμφανίζει διαρκή κατάσβεση. Ο σταυρός είναι στο κέντρο. Κάτω: Η τομή είναι σχεδόν κάθετη στον οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Ο σταυρός είναι έκκεντρος.

Αρχεία video