Σεπτέμβριος 2020

25.09.20:    ΔΠΜΣ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-21: Προκήρυξη και Διαδικασία Εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

21.09.20:    Υποτροφίες Σλοβακίας για Υποστήριξη Κινητικότητας

16.09.20:    Υποτροφίες Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) 2021/22

08.09.20:    Υποτροφία (Fellowship) Ιδρύματος Azrieli για Μεταδιδακτορική Έρευνα

07.09.20:    ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2020-21 - Νέα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

02.09.20:    Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απορών Μεσσηνίων Φοιτητών

01.09.20:    Πρόσκληση για Εθελοντές Φοιτητές/Φοιτήτριες

 

Αύγουστος 2020

26.08.20:    Αποτελέσματα Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

25.08.20:    Ενημερωτικό μήνυμα του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον COVID-19

25.08.20:    ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2020-21

25.08.20:    ΠΜΣ «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2020-21

25.08.20:    ΔΠΜΣ «Φυσικοί Κίνδυνοι Και Αντιμετώπιση Καταστροφών» Για Το Ακαδ. Έτος 2020-21: Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

20.08.20:    Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας και εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

20.08.20:    Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-20: Δεύτερη παράταση

11.08.20:    Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΟΡΘΟ

 

Ιούλιος 2020

31.07.20:    Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

28.07.20:    Ανακοίνωση Υποψηφίων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

09.07.20:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' & Γ΄Κυκλου, Ακ. Ετους 2017-18

09.07.20:    Αμειβόμενες Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

09.07.20:    Υποτροφίες Πανεπιστήμιου Alzahra (Τεχεράνη, Ιράν) για Σπουδές Α΄, Β΄& Γ΄ Κύκλου Σπουδών

09.07.20:    Υποτροφίες Ιδρύματος Canon για Έρευνα στην Ιαπωνία

08.07.20:    Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-20: Παράταση

08.07.20:    Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία" για το Ακαδ. Έτος 2020-21

04.07.20:    ΔΠΜΣ «Φυσικές Και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Για Το Ακαδ. Έτος 2020-21: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων [Αίτηση]

 

Ιούνιος 2020

30.05.20:    Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.9.2020-31.8.2021

30.05.20:    Ανάκληση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.9.2020-31.8.2021

26.06.20:    ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2020-21

26.06.20:    Προκήρυξη για την εισαγωγή οκτώ (8) υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

26.06.20:    ΠΜΣ «Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδ. έτος 2020-21

26.06.20:    ΠΜΣ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδ. έτος 2020-21

26.06.20:    ΠΜΣ «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδ. έτος 2020-21

26.06.20:    Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

24.06.20:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία" για το Ακαδ. Έτος 2020-21

24.06.20:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Ακαδ. Έτος 2020-21 (Προκήρυξη - Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων - Πρόγραμμα Εξετάσεων)

23.06.20:    Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

22.06.20:    Υποτροφίες Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιου Muhammadiyah Ινδονήσιας

19.06.20:    Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας Ignite Ideas

18.06.20:    ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2020-21

18.06.20:    ΠΜΣ «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2020-21

18.06.20:    Νέα Προθεσμία Υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ

17.06.20:    ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2020-21 [Αίτηση]

17.06.20:    ΠΜΣ «Επιστήμη των Υλικών» του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2020-21 [Αίτηση]

15.06.20:    ΠΜΣ στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδ. έτος 2020-21

15.06.20:    ΠΜΣ «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδ. έτος 2020-21

15.06.20:    ΠΜΣ «Φυσική» του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδ. έτος 2020-21

11.06.20:    Προκήρυξη Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες Έτους 2021

11.06.20:    Θερινό Σχολείο 2020 - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

04.06.20:    Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-20

04.06.20:    Υποτροφίες ΙΚΥ/IFA για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Μεταδιδακτορική Ερευνά στη Γαλλία

04.06.20:    ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» για το ακαδ. έτος 2020-21 [Αίτηση]

04.06.20:    ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2020-21

04.06.20:    ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2020-21

01.06.20:    Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-21

 

Μάιος 2020

28.05.20:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.9.2020-31.8.2021

28.05.20:    Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2021

27.05.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Θ. Μουχτάρη

26.05.20:    ΔΠΜΣ «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» για το Ακαδ. Έτος 2020-21

19.05.20:    ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδ. Έτος 2020-21

11.05.20:    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το Ακαδ. Έτος 2020-21

11.05.20:    Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το Ακαδ. Έτος 2020-21

04.05.20:    AIESEC ΑΠΘ: Υποτροφία για το Πρόγραμμα Global Volunteer

 

Απρίλιος 2020

27.04.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Μ. Τζιλίνη

25.04.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Ι. Τεγούλια

21.04.20:    7th Samothraki Summer School: Aquatic and Social Ecology

21.04.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Π. Νεοφώτιστου

21.04.20:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (Ακαδ. Έτος 2020-21)

21.04.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Σ. Οικονομίδη

14.04.20:    Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτος 2020-21

06.04.20:    Χρηματοδοτουμένη Μεταδιδακτορική Ερεύνα Στη Γαλλία - Πρόγραμμα "Make Our Planet Great Again" (MOPGA)

06.04.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του  Χ. Δομακίνη

 

Μάρτιος 2020

31.03.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του  Ν. Σβήγκα

31.03.20:    Επέκταση των Επιλέξιμων Χωρών για το MOPGA 3

23.03.20:    Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος

19.03.20:    Υποτροφίες Υποστήριξης Κινητικότητας "Go Styria" σε Μεταπτυχιακό και Μεταδιδακτορικό Επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία)

17.03.20:    Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Χ. Τρανίδη

13.03.20:    Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του Σ. Οικονομίδη (αναβλήθηκε)

13.03.20:    Αμοιβόμενες Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13.03.20:    Συστάσεις για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από Επεισόδια Αιθαλομίχλης

13.03.20:    Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας στα ΑΕΙ και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

13.03.20:    Κοινή Υπουργική Απόφαση Ειβολής Μέτρου Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας, από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

12.03.20:    Υποτροφίες Πολωνίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ακ. Ετους 2020-21

10.03.20:    Εγκύκλιος Οδηγιών σχετικά με τα Μέτρα Πρόληψης κατά της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

10.03.20:    Δοκιμαστικό Μάθημα του κ. Μιχαήλ Φουμέλη με θέμα: "Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες"

 

Φεβρουάριος 2020

28.02.20:    Υποτροφίες Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Ερευνα

28.02.20:    Οικονομική Ενίσχυση Προπτυχιακών Φοιτητών (5) Κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου έτους 2019

28.02.20:    Υποτροφίες (30) Κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου

28.02.20:    Υποτροφία (1) Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου

28.02.20:    Υποτροφία (1) Κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου

28.02.20:    Χρηματικό Βραβείο (1) Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

28.02.20:    Υποτροφίες (2) Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

28.02.20:    Υποτροφία (1) Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

28.02.20:    Υποτροφίες (5) Κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

28.02.20:    Υποτροφίες (5) Κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

28.02.20:    Χρηματικό Βραβείο (1) Κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

21.02.20:    ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020: Αναγγελία Διαγωνισμού

20.02.20:    AIESEC ΑΠΘ: Ευκαιρίες Εθελοντισμού στο Εξωτερικό

18.02.20:    Εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο: Κλιματική αλλαγή, Φυσικές καταστροφές & Πολιτιστική κληρονομιά

18.02.20:    Δυνατότητα σπουδών στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ

18.02.20:    Προπτυχιακές Υποτροφίες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», ακαδ. έτος 2018/19

18.02.20:    Το AUTH SEG Student Chapter στο 1ο Flea market του ΑΠΘ

11.02.20:    Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»

11.02.20:    Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2), ΕΕ 2020

06.02.20:    Υποτροφίες Έρευνας της Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (JAUW)

05.02.20:    Δυνατότητα Σπουδών στο The University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ (ακαδ.έτος 2020-21)

04.02.20:    Υποτροφίες Λετονίας για Σπουδές, Ερευνά, Θερινά Σχολεία

04.02.20:    7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

 

Ιανουάριος 2020

31.01.20:    Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή Ακαδημαϊκών Εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα» (Εαρινό Εξάμηνο 2020)

29.01.20:    Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021

28.01.20:    Chiba University, Japan: Application for studies 2020-2021 (2020 fall and 2021 spring)

23.01.20:    Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης/Διηγήματος - Δήμος Βύρωνα

20.01.20:    Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Μάστερ στο Εξωτερικό από το «Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών» Ακαδ. Έτους 2020-21

16.01.20:    Διάλεξη του Άγγελου Χρήστου με τίτλο: "Η Γένεση & Εξέλιξη του Άρη μέσω Αστροφυσικών Προσομοιώσεων & Μελέτης Μετεωριτών"

16.01.20:    Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2020-21

14.01.20:    FameLab2020: Ο διαγωνισμός που αναδεικνύει τα νέα πρόσωπα της επιστήμης

09.01.20:    Προκήρυξη για Σπουδές στο York University του Toronto Καναδά, Ακαδ. Έτος 2020-21

03.01.20:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' & Γ΄Κυκλου, Ακαδ. Έτους 2016-17 (5/2-5/4 2020)

 

Δεκέμβριος 2019

10.12.19:    Προκήρυξη Υποτροφιών για Προπτυχιακούς Φοιτητές Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020

10.12.19:    Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

05.12.19:    Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship Program): Προκήρυξη 4ου Κύκλου

04.12.19:    Υποτροφία Διϊδρυματικής Μεταδιδακτορικής Έρευνας με Συνεποπτεία σε Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής

04.12.19:    Εκδήλωση "Christmas Universities’ Fair"

 

Νοέμβριος 2019

29.11.19:    Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: "Η Γεωγραφία σε έναν κόσμο που Αλλάζει".

20.11.19:    Βιωματικό Εργαστήρι του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ για Φοιτητές/τριες  Α.Π.Θ. με θέμα: "Ανορεξία και Βουλιμία στην Εποχή της Εικόνας"

18.11.19:    Ανακαλύψτε την Ευρώπη με Ταξιδιωτική Κάρτα

18.11.19:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας (Ακαδ. Έτος 2019-20): Πρόγραμμα Εξετάσεων

13.11.19:    Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Ακαδ. Έτους 2018-19

13.11.19:    Σεμινάριο Build a Digital Marketing Plan από το Grow Greek Tourism Online της Google & Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

12.11.19:    Παρατηρητήριο Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων: Εκδήλωση με θέμα "Εμπόδια στη φοίτηση και υποστηρικτικοί μηχανισμοί: Οι φοιτητές και φοιτήτριες Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων αξιολογούν τη φοίτησή τους στο ΑΠΘ"

07.11.19:    Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ

 

Οκτώβριος 2019

25.10.19:    2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2019-20

23.10.19:    Υποτροφία Ecole Normale Superieure Paris

22.10.19:    Διάλεξη του Δρ. Δημητρίου Ραλλάκη με θέμα: "Βιοχημικές συνθήκες σχηματισμού ορυκτών ουρανίου σε συστήματα roll-front"

11.10.19:    Βραβεία Εστίας Ναυτικών, Ακαδ. Έτους 2018-19

09.10.19:    Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό, Ακαδ. Έτους 2018-19 (4.11-30.12.2019

 

Σεπτέμβριος 2019

30.09.19:    5ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Λάρισα 11-13.10.2019)

23.09.19:    Υποτροφίες Αριστείας για Σπουδές και Έρευνα στην Ελβετία, Ακαδ. Έτους 2020-21

23.09.19:    Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή Ακαδημαϊκών Εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα»

20.09.19:    Υποτροφίες Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

17.09.19:    Υποτροφίες Μεξικού για Σπουδές, Ερεύνα, Ειδικότητα

13.09.19:    Διεθνής Διαστημικός Διαγωνισμός "NASA Space Apps Challenge"

13.09.19:    Δυνατότητα σπουδών στο Universidad Nacional Autonoma de Mexico στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ

09.09.19:    Εθελοντές Φοιτητές/Φοιτήτριες για Κοινωνικό Κέντρο Παροχής Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

06.09.19:    Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών

02.09.19:    Υποτροφία Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για Έρευνα στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (IAS-Princeton)

 

Αύγουστος 2019

27.08.19:    Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright σε Έλληνες & Ελληνίδες Πολίτες, Ακ. Έτους 2020-21

13.08.19:    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20» - 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

05.08.19:    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ιούλιος 2019

31.07.19:    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20»

24.07.19:    Επαναλειτουργία Πλατφόρμας Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος Έτους 2018-19

19.07.19:    Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ

16.07.19:    Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία" για το Ακαδ. Έτος 2019-20

04.07.19:    Θέση Διδακτορικού Φοιτητή για Γεωμαγνητισμό στο Helmholtz Centre Potsdam, Γερμανία

03.07.19:    ΔΠΜΣ "Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες", Τμήματα Ιατρικής (ΑΠΘ), Γεωλογίας (ΑΠΘ), Ιατρικής (ΔΠΘ) και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΑΤΕΙΘ)

02.07.19:    ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

02.07.19:    ΠΜΣ "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες", Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

02.07.19:    ΠΜΣ "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική", Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

02.07.19:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία" για το Ακαδ. Έτος 2019-20

02.07.19:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Ακαδ. Έτος 2019-20 (Προκήρυξη - Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων - Πρόγραμμα Εξετάσεων)

 

Ιούνιος 2019

28.06.19:    Αποτελέσματα Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

26.06.19:    ΠΜΣ "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς", Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

25.06.19:    Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2019

21.06.19:    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών διευθυντών Τομέων

20.06.19:    Προκήρυξη υποτροφιών για θερινά μαθήματα σερβικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

20.06.19:    Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

19.06.19:    Θέση Γεωλόγου για τα γραφεία του αγωγού TAP στην Αθήνα

19.06.19:    ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων", Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

19.06.19:    ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι", Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

19.06.19:    Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση και Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

19.06.19:    Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

13.06.19:    Ανακοίνωση Υποψηφίων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

12.06.19:    International Youth Summer Academy (Δωρεάν Συμμετοχή)

05.06.19:    Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

05.06.19:    ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

05.06.19:    ΠΜΣ "Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

05.06.19:    M.Sc. in "Environmental Sciences", Department of Environment, University of the Aegean

03.06.19:    CRL School 2019: Παρατηρητήριο της τάφρου του Κορινθιακού (Corinth Rift Observatory)

 

Μάιος 2019

30.05.19:    Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Δημόσια πρόσκληση μεταπτυχιακών υποτροφιών 2019-20

30.05.19:    Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2019

24.05.19:    Υποτροφίες Έρευνας Ιδρύματος Canon

24.05.19:    Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 2ος κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020

20.05.19:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.19-31.08.20

20.05.19:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.19-31.08.20

20.05.19:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.19-31.08.20

20.05.19:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.19-31.08.20

20.05.19:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.19-31.08.20

20.05.19:    Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας με θητεία από 01.09.19 έως 31.08.20

15.05.19:    Εκπροσώπηση Φοιτητών (Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών, Υποψηφίων Διδακτόρων) στα Συλλογικά Όργανα του ΑΠΘ

15.05.19:    ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του ΕΜΠ - 2η Κατεύθυνση: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ακαδ. Έτος 2019-20)

15.05.19:    ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του ΕΜΠ - 1η Κατεύθυνση: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ακαδ. Έτος 2019-20)

13.05.19:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (Ακαδ. Έτος 2019-20)

10.06.19:    H έκθεση "Το Δεινοθήριο της Λέσβου" ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενείται στις νέες εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης στο Λιμάνι (Μάιος-Ιούνιος 2019)

 

Απρίλιος 2019

22.04.19:    Stavros Niarchos Foundation Academy Fellowship

19.04.19:    Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές/Έρευνα & Γλώσσα στο Εξωτερικό, Ακ. Έτους 2019-20 (Ρουμανία)

15.04.19:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β΄& Γ΄Κύκλου, Ακ. Έτους 2017-18

12.04.19:    Βραβείο/Διαγωνισμός Green Talents 2019

05.04.19:    Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Πρωτοετών Ακ. Ετους 2018-19 με Διατακτικές Σίτισης

04.04.19:    Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Πανεπιστήμια του Η.Β. με Υποτροφία Marie Sklodowska-Curie

03.04.19:    Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές/Έρευνα & Γλώσσα στο Εξωτερικό, Ακαδ. Έτους 2019-20 (Βέλγιο, Κροατία, Βουλγαρία)

01.04.19:    Πόρισμα-Ψήφισμα της Κοσμητείας της ΣΘΕ για τη Χρήση Πλαστικών και άλλων Υλικών στις Ορκωμοσίες των Τμημάτων της ΣΘΕ

 

Μάρτιος 2019

26.03.19:    Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Πετρολογίας

21.03.19:    Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ

21.03.19:    Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2019

18.03.19:    Διεθνές Φόρουμ: "Πόσιμο νερό και αποχέτευση: Τα κοινά αγαθά στην υπηρεσία της κοινωνίας"

15.03.19:    Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

15.03.19:    Υποτροφίες Σλοβακίας για Υποστήριξη Κινητικότητας, Ακαδ. Έτους 2019-20

12.03.19:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β΄& Γ΄Κύκλου, στο Εσωτερικό, Ακαδ. Έτους 2017-18

05.03.19:    Beijing University of Chemical Technology (BUCT) International Summer Camp 2019  [Αίτηση]

05.03.19:    Υποτροφίες ΕΛΠΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό, Ακαδ. Έτους 2019-20

04.03.19:    Υποτροφίες Αριστείας της Γαλλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές

01.03.19:    Υποτροφίες Υποστήριξης Κινητικότητας "Go Styria" σε Μεταπτυχιακό και Μεταδιδακτορικό Επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία)

01.03.19:    Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

 

Φεβρουάριος 2019

28.02.19:    Γερμανικά Πανεπιστήμια και Φοιτητική Καθημερινότητα στη Γερμανία

28.02.19:    Βραβείο Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών 2019 (Φυσικές Επιστήμες)

28.02.19:    2nd JASSY Summer School at "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania (7-21.7.2019)

28.02.19:    Προγράμματα Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

26.02.19:    Υποτροφίες Ουγγαρίας για Σπουδές, Έρευνα, Θερινά Σεμινάρια Γλώσσας & Πολιτισμού

20.02.19:    Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές, Έρευνα, Γλώσσα στο Εξωτερικό, Ακαδ. Έτους 2019-20

20.02.19:    Προκήρυξη για την Εκλογή Διευθυντή Μουσείου Παλαιοντολογίας

20.02.19:    Εκδήλωση "TeamFairAUTH"

15.02.19:    Διεθνής Νεανικός Διαγωνισμός Ελεύθερης Ποίησης στη Γαλλική (και Εσπεράντο) Γλώσσα

15.02.19:    Διαγωνισμός Ποίησης Εμπνευσμένης από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων

15.02.19:    Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής & Αθλητισμού «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ»

15.02.19:    Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

15.02.19:    Ενημερωτική Εκδήλωση: "Scholarship framework for Masters and PhD students - Possible research collaboration with Research Assistants and Postdocs from AUTh to Khalifa University of Science & Technology (KU), Abu Dhabi, UAE”

14.02.19:    Υποβολή Αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές Ακαδ. Έτους 2019-20

14.02.19:    Υποτροφία British Council IELTS Award 2019

13.02.19:    Υποτροφίες IECHE Fellowship (International Exhibition and Conference in Higher Education)

13.02.19:    Υποτροφία κληρονομίας Κ. Παπαϊωάννου

07.02.19:    Υποτροφία Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών

06.02.19:    Υποτροφίες Ιδρύματος Matsumae σε Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος για Έρευνα στην Ιαπωνία

06.02.19:    Προκήρυξη Υποτροφιών για Φοιτητές/-τριες Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)
=> [Αίτηση για Προπτυχιακούς] => [Αίτηση για Μεταπτυχιακούς]

06.02.19:    3η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών

01.02.19:    Προκήρυξη για την Εισαγωγή τεσσάρων (4) Υποψηφίων Διδακτόρων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-2019 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

01.02.19:    Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master, MPhil, PhD, MPhil/PhD) στο Εξωτερικό, Ακ. Έτους 2019-20

01.02.19:    Κληροδότημα Παναγιώτας Κοντίδου

 

Ιανουάριος 2019

25.01.19:    Πρόγραμμα Κινητικότητας & Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Humanity In Action

24.01.19:    Latvian State Scholarships for study or research 2019-20 and for Summer Schools

24.01.19:    Υποτροφίες Κληροδοτήματος Χ. Βράκα

24.01.19:    Υποτροφίες κληροδοτήματος Δ.Τσιακμακοπούλου

24.01.19:    Χρηματικό βραβείο κληροδοσίας Ι-Ι. Τσατσαρώνη

24.01.19:    Οικονομική Ενίσχυση Κληροδοσίας Τ. Τζιβόγλου

24.01.19:    Οικονομική Ενίσχυση Κληρονομίας Γ. Τρέκα ή Τρικατσούλα

24.01.19:    Υποτροφία κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου

24.01.19:    Υποτροφίες Κληροδοτήματος Γ. Βάρκα

23.01.19:    Υποτροφίες Γαλλίας για Νέους & Νέες Μεταδιδακτορικούς/-ες Ερευνητές & Ερευνήτριες

17.01.19:    Υποτροφίες Τουρκίας για Σπουδές & Έρευνα, Ακαδ. Έτους 2019-20

 

Δεκέμβριος 2018

28.12.18:    Συμπληρωματική Προκήρυξη για το ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών

11.12.18:    Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ/ΕΤΕ

11.12.18:    Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s in Human Rights and Democratisation-Ε.ΜΑ)

05.12.18:    Δελτίο Δεκεμβρίου 2018 της Γαλλικής Πρεσβείας -  Τμήμα Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας

05.12.18:    Winter Schools on Russian language “Russian Fresh” and “Russian Fresh-PLUS”

05.12.18:    Επαναπροκήρυξη για το ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών

05.12.18:    AUF: Χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής μεταπτυχιακών φοιτητών, έρευνας διδακτορικών φοιτητών, εμπειρογνωμόνων μελών ΔΕΠ, χρηματοδότηση εκδηλώσεων

 

Νοέμβριος 2018

28.11.18:    Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.): Βιωματικό εργαστήρι "Νέοι και Διαδίκτυο - ψυχοκοινωνικές επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας"

26.11.18:    Υποτροφίες Ισραήλ: σπουδές, έρευνα, γλώσσα

22.11.18:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας (Ακαδ. Έτος 2018-19): Πρόγραμμα Εξετάσεων

20.11.18:    Επιστημονική Ημερίδα: "Τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών σε κρίσιμες περιοχές: πόλεις, αιγιαλοί, κατολισθαίνουσες περιοχές, ηφαιστειακά κέντρα"

19.11.18:    Ημερήσιο Επιμορφωτικό Σχολείο με θέμα "Συμβολή των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της εδαφικής κίνησης και αλληλεπίδραση εδάφους - θεμελίωσης - κατασκευών"

 

Οκτώβριος 2018

30.10.18:    Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.): Βιωματικό εργαστήρι για Χρόνιες Παθήσεις

30.10.18:    Υποτροφίες Σλοβακίας

25.10.18:    2η προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Ακαδ. Έτος 2018-19)

15.10.18:    Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.): Βιωματικό εργαστήρι Αντιμετώπισης Άγχους με Ενσυνειδητότητα

11.10.18:    Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Γεωλογίας: Αιτήσεις

10.10.18:    Βραβεία Εστίας Ναυτικών, Ακαδ. Έτους 2017-18

09.10.18:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' & Κύκλου, Ακαδ. Έτους 2015-16

08.10.18:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία": Συνέντευξη Υποψηφίων

04.10.18:    Προκήρυξη υποτροφιών - Stavros Niarchos Foundation - York University, Canada

04.10.18:    Διατμηματικά Μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας Αρχαρίων (επίπεδο Α1)

04.10.18:    Διατμηματικά Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας Αρχαρίων (επίπεδο Α2)

04.10.18:    Διατμηματικά Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Αρχαρίων (επίπεδο B1)

04.10.18:    Διατμηματικά Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Αρχαρίων (επίπεδο Α2)

 

Σεπτέμβριος 2018

26.09.18:    Βραδιά του Ερευνητή 2018

26.09.18:    Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

25.09.18:    Διατμηματικά Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Αρχαρίων (επίπεδο Α1)

25.09.18:    Μαθήματα Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα

21.09.18:    Μαθήματα Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας των Αλλοδαπών Φοιτητών ΑΠΘ

21.09.18:    Υποτροφίες Μεξικού για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Έρευνα, Εξειδίκευση & Ιατρική Ειδικότητα

20.09.18:    Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία" για το Ακαδ. Έτος 2018-19

14.09.18:    Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων" για το Ακαδ. Έτος 2018-19

10.09.18:    Ημερίδα του προγράμματος L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

05.09.18:    Συγκρότηση ΜΟΔΙΠ 2018

05.09.18:    Ανακοίνωση για εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες

04.09.18:    Appel à projets de recherche conjoints Agence universitaire de la Francophonie - Fonds de recherche scientifique de Bulgarie

 

Αύγουστος 2018

30.08.18:    Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών

27.08.18:    Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright σε Έλληνες & Ελληνίδες Πολίτες, Ακαδ. Έτους 2019-20

27.08.18:    Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές Αλλοδαπών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια

23.08.18:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία" για το Ακαδ. Έτος 2018-19

 

Ιούλιος 2018

22.07.18:    Νέα Πρόσκληση ΕΔΒΜ82 του ΕΛΚΕ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το Ακαδ. Έτος 2018-2019"

18.07.18:    Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Ακαδ. Έτος 2018-19 (Προκήρυξη - Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων - Πρόγραμμα Εξετάσεων)

17.07.18:    Β' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενδιαφέροντος εκ μέρους μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2018 (κενές θέσεις)

11.07.18:    Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δ.Π.Μ.Σ. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων": Προαναγγελία-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

09.07.18:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον": Προαναγγελία-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

06.07.18:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία": Προαναγγελία-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

06.07.18:    Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία": Προαναγγελία-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Ιούνιος 2018

28.06.18:    Νέα Επανάληψη Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

27.06.18:    Επανάληψη Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

27.06.18:    Υποτροφίες ΙΚΥ: Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος (Διευκρίνιση)

26.06.18:    Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

26.06.18:    Αποτελέσματα Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

21.06.18:    Υποτροφίες ΙΚΥ: Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος (03.07.2018)

21.06.18:    Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

19.06.18:    Υποτροφία Εκμάθησης της Σερβικής Γλώσσας (20.06.2018)

18.06.18:    Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

14.06.18:    Ανακοίνωση Υποψηφίων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

13.06.18:    1ο Διεθνές Συνέδριο “Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH)” (10-13.10.18)

11.06.18:    Υποτροφίες για την Παρακολούθηση Θερινών Μαθημάτων Σερβικής Γλώσσας (20.06.18) [Αίτηση]

01.06.18:    Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

01.06.18:    Υποτροφίες Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης/Έδρας Εβραϊκών Σπουδών Α.Π.Θ. (31.08.18)

01.06.18:    Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2018

 

Μάιος 2018

24.05.18:    Υποτροφίες για Εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας στο Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ (09.08.18)

24.05.18:    Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό Ακαδ. Έτους 2017-18 (20.07.18)

22.05.18:    Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

22.05.18:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (Ακαδ. Έτος 2018-19)

21.05.18:    Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού"

21.05.18:    Ετήσιος Διαγωνισμός Επιστημονικών Μελετών Βασιλικής Ακαδημίας Υπερπόντιων Επιστημών Βελγίου

21.05.18:    3ο Θερινό Σχολείο "Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη" από το ΕΑΠ

15.05.18:    Υποτροφία Προγράμματος Αραβικής Γλώσσας (30.05.18)

14.05.18:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.18-31.08.19

14.05.18:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.18-31.08.19

14.05.18:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.18-31.08.19

14.05.18:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.18-31.08.19

14.05.18:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 01.09.18-31.08.19

09.05.18:    1o Διεθνές Συνέδριο: "Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας-Κύπρου (17-18.05.18)

09.05.18:    Εισαγωγή 10 Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

07.05.18:    Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.Λάτση Ακαδ. Έτους 2018-19

07.05.18:    Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18

04.05.18:    1η Προκήρυξη Δράσης "Επιστήμη και Κοινωνία" - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

04.05.18:    Open Call for Students Applications: 3rd ASEF Young Leaders Summit on "Ethical Leadership" -  Brussels (15-19.10.18)

02.05.18:    AIESEC Α.Π.Θ. - Εθελοντικά προγράμματα ανταλλαγής

02.05.18:    2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: "Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία"

02.05.18:     Forster Summer School 2018 - Global Change - Mainz (Germany) (03-09.09.18)

 

Απρίλιος 2018

18.04.18:    Διοργάνωση Θερινού Σχολείου Al Cuza University of Iasi, Romania, JASSY Summer School (09-22.07.18)

18.04.18:    Ενημέρωση από την Ένωση Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων-Δυτική Ευρώπη

18.04.18:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' & Γ΄Κύκλου, Ακαδ. Έτους 2016-17 (06.07.18)

18.04.18:    Εκδήλωση: Ταυτότητα φύλου: η σύγχρονη προσέγγιση της διεμφυλικότητας (25.04.18)

16.04.18:    Πρόσκληση συμμετοχής σε  διεθνή διαγωνισμό συγγραφής ποιήματος ή λογοτεχνικού κειμένου

16.04.18:    Διοργάνωση θερινών μαθημάτων από το ITMO University, της Ρωσίας

10.04.18:    Υποτροφίες Γαλλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές (15.05.18) και Μεταδιδακτορική Έρευνα (όλο το 2018)

10.04.18:    Υποτροφίες Υποστηρίξης Κινητικότητας "Go Styria" σε Μεταπτυχιακό και Μεταδιδακτορικό Επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία) (03.05.18)

03.04.18:    Υποτροφίες ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες (17.04.18)

 

Μάρτιος 2018

26.03.18:    4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14.10.18

26.03.18:    Joint Institute for Nuclear Research (JINR) - Summer Student Program (31.03.18)

26.03.18:    Υποτροφίες Αριστείας για Σπουδές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master) στη Γαλλία

26.03.18:    Υποτροφίες Ιταλίας: Μεταπτυχιακές Σπουδές, Σπουδές Καλών Τεχνών, Έρευνα, Γλώσσα (30.04.18)

23.03.18:    Request for Participation in the 3rd Photo Contest of the Silk-Road Universities Network (PHOCOS) 2018

22.03.18:    Πρόγραμμα Υποτροφιών Γαλλίας "Make Our Planet Great Again" (06.04.18)

15.03.18:    Ανακοίνωση Ένωσης Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (AUF)

15.03.18:    Συμμετοχή στο Google Summer of Code

15.03.18:    Γραφείο Διασύνδεσης: Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ. 21-23.05.18 - Προετοιμασία Υποψηφίων 13 & 20.03.18

14.03.18:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό, Ακ. Έτους 2016-17 (06.06.18)

14.03.18:    Υποτροφίες Κληροδοτήματος Χ. Βράκα (14.06.18)

06.03.18:    Ενημερωτική Εκδήλωση: Προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (12.03.18)

06.03.18:    Υποτροφία Θερινών Μαθημάτων Τουρκικής Γλώσσας και Πολιτισμού (31.03.18)

02.03.18:    Υποτροφίες Ιδρύματος "Σύλβια Ιωάννου" για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α΄& Β΄Κυκλου με θέμα τη νήσο Κύπρο (30.04.18)

 

Φεβρουάριος 2018

21.02.18:    Υποτροφίες Σλοβακίας για Υποστήριξη Κινητικότητας

21.02.18:    Υποτροφίες Λετονίας για Σπουδές, Έρευνα, Θερινά Σχολεία

20.02.18:    Πρόσληψη φοιτητή στο Εργαστήριο Υπολογιστών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (27.02.18)

20.02.18:    Διατμηματικό Προπτυχιακό Μάθημα της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. (εαρινό εξάμηνο 2017-2018)

20.02.18:    Σεμινάριο ΚΕΣΥΨΥ: Χορεύοντας ανάμεσα στην αφοσίωση και την αυτονομία: η εξάρτηση με άλλη ματιά

20.02.18:    Summer school 'Wastewater and Biosolids Management 2018

15.02.18:    Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές, Έρευνα, Γλώσσα στο Εξωτερικό, ακ. έτους 2018-19 (προθεσμίες ανά χώρα απο 1-27.3.18)

15.02.18:    Υποτροφίες Τουρκίας για Προπτυχιακές Σπουδές (16.4.-27.5.2018), Μεταπτυχιακές Σπουδές (5.3.2018), Έρευνα & Γλώσσα, ακ. έτους 2018-19

08.02.18:    Υποτροφίες Κορέας για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α' & Β' Κυκλου (16.3.2018)

08.02.18:    Πρόγραμμα Κινητικότητας & Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Humanity In Action

08.02.18:    Διατμηματικό Μάθημα Ιταλικής Γλώσσας (Β2) από το ΚΔΞΓ

07.02.18:    Euroscience Open Forum 2018

05.02.18:    Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2018-2019

05.02.18:    Διαγωνισμός Ποίησης εμπνευσμένης από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων (30.6.2018)

05.02.18:    Μαθήματα Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού

02.02.18:    Μαθήματα Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα

02.02.18:    Σπουδές στο Chiba University - Ιαπωνίας, ακαδ.έτος 2018-19

02.02.18:    International Student Week in Belgrade – ISWIB 2018

02.02.18:    Υποτροφίες ΕΛΠΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό, Ακαδ. Έτους 2018-19 (27.4.2018)

02.02.18:    Υποτροφίες Ρουμανίας προς Αλλοδαπούς μη Προερχομένους από Χώρες-Μέλη της Ε.Ε., Ακαδ. Έτους 2018-2019

02.02.18:    Διεθνής Διαγωνισμός για την επικοινωνία της επιστήμης FAMELAB 2018

02.02.18:    Πρόσκληση AIESEC Α.Π.Θ.

 

Ιανουάριος 2018

29.01.18:    Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδ. έτος 2017-2018

17.01.18:    Υποτροφίες κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου (7.3.2018)

17.01.18:    Υποτροφίες κληρονομίας Γ. Τρέκα ή Τρικατσούλα (7.3.2018)

17.01.18:    Υποτροφίες κληροδοτήματος Κ. Κατσέα

17.01.18:    Υποτροφίες δωρεάς Αφών Κοντίδου (7.3.2018)

17.01.18:    Υποτροφίες κληροδοσίας Τ. Τζιβόγλου (7.3.2018)

17.01.18:    Υποτροφίες κληροδοτήματος Δ.Τσιακμακοπούλου (7.3.2018)

17.01.18:    Υποτροφίες κληροδοτήματος Γ. Βάρκα (7.3.2018)

15.01.18:    Green Challenge: International Student Conference and Competition 2018

12.01.18:    Υποτροφία Ινδονησιακών Τεχνών & Πολιτισμού (25.1.2018)

12.01.18:    Υποτροφίες Ιδρύματος Matsumae σε Κάτοχους Διδακτορικού Διπλώματος για Έρευνα στην Ιαπωνία (31.8.2018)

12.01.18:    Υποτροφία Διπλωματικής Ακαδημίας Αζερμπαϊτζάν (Διαρκής)

12.01.18:    Υποτροφίες Ινδίας για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές Α' και Κύκλου, Ακ. Έτους 2018-19 (28.2.2018)

10.01.18:    Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α' & Β΄ Κύκλου στο Εξωτερικό και το Εσωτερικό (28.2. 2018)

10.01.18:    Υποτροφίες Darmasiswa - Γλώσσας & Πολιτισμού Ινδονήσιας (18.2.2018)

 

Δεκέμβριος 2017

22.12.17:    Ανταποδοτικές Υποτροφίες Έτους 2018 (Ανακοίνωση-Προκήρυξη-Δικαιολογητικά)

20.12.17:    Υποτροφίες Έρευνας στην Ουγγαρία (29.3.18)

01.12.17:    Υποτροφίες Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη"
// [Αίτηση] // [Υπεύθυνη Δήλωση]

 

Νοέμβριος 2017

30.11.17:    Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

30.11.17:    Open Call for Asian and European Students: 21st ASEF Summer University (ASEFSU21)

28.11.17:    International Careers Festival 2018

27.11.17:    Υποτροφίες Ισραήλ: Σπουδές, Έρευνα, Γλώσσα (15.12.17)

27.11.17:    Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

27.11.17:    Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

23.11.17:    Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

16.11.17:    Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωλογίας

09.11.17:    Northwestern Polytechnical University International Winter School (28.12 - 11.1), P.R. China // [Application Form]

02.11.17:    Υποτροφία Κληρονομίας Κ. Παπαϊωάννου

 

Οκτώβριος 2017

30.10.17:    8ο Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας και Καινοτομίας

20.10.17:    Διατμηματικά Μαθήματα Ξένων Γλωσσών του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΑΠΘ

18.10.17:    Ανακοίνωση Υποψηφίων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας

18.10.17:    Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright σε Έλληνες Πολίιτες, Ακαδ. Έτους 2018-19

17.10.17:    Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) - Τμήμα Γεωλογίας

06.10.17:    Βραβεία Εστίας Ναυτικών, Ακαδ. Έτους 2016-17

 

Σεπτέμβριος 2017

20.09.17:    Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2016-17

16.09.17:    Προπτυχιακές Υποτροφίες για το ακαδ. έτος 2018-19 (Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Λάτση)

14.09.17:    Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-19

14.09.17:    Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε Αλλοδαπούς

13.09.17:    Διατμηματικό ΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 2017-18: Παράταση Υποβολής Υποψηφιότητας

01.09.17:    Ανακοίνωση για εθελοντές φοιτητές/τριες

 

Αύγουστος 2017

30.08.17:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.12.17-31.8.18

30.08.17:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.12.17-31.8.18

30.08.17:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.12.17-31.8.18

30.08.17:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.12.17-31.8.18

30.08.17:    Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Τομέα στον Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα 1.12.17-31.8.18

05.08.17:    Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδ. έτος 2017-2018

 

Ιούλιος 2017

19.07.17:    Υποτροφίες ΙΚΥ για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα, Ακ. Έτους 2016-17

19.07.17:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό, Ακ. Έτους 2015-16 (Κληροδότημα Αφών Ζώσιμα) - Ορθή Επανάληψη

12.07.17:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό, Ακ. Έτους 2015-16 (Κληροδότημα Αφών Ζώσιμα)

10.07.16:    ΠΜΣ "Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον" Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 2017-18 (Προκήρυξη - Ύλη - Πρόγραμμα)

06.07.17:    ΠΜΣ "Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" Πανεπιστημίου Αιγαίου 2017-18

05.07.17:    ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία" Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 2017-18 (Προκήρυξη)

 

Ιούνιος 2017

26.06.17:    Παρουσίαση Προγράμματος «Horizon 2020 ERA-Mobilcar» ERA Mobility and Researchers Career Days

24.06.17:    International Youth Summer Academy

24.06.17:    Διατμηματικό ΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 2017-18 (προκήρυξη)

24.06.17:    Οικονομική Ενίσχυση Προπτυχιακών Φοιτητών από Κληροδότημα Τ.Τζιβόγλου για το έτος 2016

08.06.17:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)

08.06.17:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική)

08.06.17:    Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

01.06.17:    Υποτροφίες από το κινεζικό Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου

01.06.17:    Υποτροφίες του Ινδικού Συβουλίου για την Αγροτική Έρευνα

01.09.16:    ΠΜΣ "Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον" Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 2016-17 (Προκήρυξη - Ύλη - Πρόγραμμα)

 

Μάιος 2017

12.05.17:    Συνέδριο "Coupling and Causality in Complex Systems" (25-27.9.17)

09.05.17:    Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση

08.05.17:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (Ακαδ. Έτος 2017-18)

05.05.17:    Υποτροφίες HELMEPA

04.05.17:    Imagine Peace Summer Camp 2017

 

Απρίλιος 2017

29.04.17:    Εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης: "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ." (9.5.17)

28.04.17:    Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

28.04.17:    Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες για το Ακαδ. Έτος 2016-17 (Παράταση)

28.04.17:    4th Samothraki Summer School

28.04.17:    Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

19.04.17:    Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

19.04.17:    Υποτροφία για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού

07.04.17:    Marie Sklodwska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-IF) 2017 - Invitation to research at the University of Jaen - Spain

07.04.17:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

07.04.17:    Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες για το Ακαδ. Έτος 2016-17

04.04.17:    Υποτροφίες Ιταλίας

 

Μάρτιος 2017

21.03.17:    Υποτροφίες Αιγύπτου

20.03.17:    Υποτροφίες Κροατίας

20.03.17:    Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν

13.03.17:    Υποτροφίες Κίνας

03.03.17:    Υποτροφία Συμμετοχής σε Διεθνή Θερινή Ακαδημία Δημιουργικής Γραφής

02.03.17:    Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

02.03.17:    Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master 2) στη Γαλλία

02.03.17:    Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Κορέα

02.03.17:    Υποτροφίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

02.03.17:    Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό Ακαδ. Έτους 2016-17

 

Φεβρουάριος 2017

28.02.17:    Υποτροφίες Διαφόρων Κληροδοτημάτων

28.02.17:    Υποτροφίες Μεταδιδακτορικής Έρευνας για Νέους Ερευνητές

14.02.17:    1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από το ΕΛΙΔΕΚ

13.02.17:    Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

02.02.17:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό (Κληροδότημα Κ. Βέλλιου)

01.02.17:    Ημερίδα: Διακοπή Καπνίσματος-Δυσκολίες, Λύσεις

 

Ιανουάριος 2017

17.01.17:    Υποτροφίες Κίνας

17.01.17:    Υποτροφίες Τουρκίας

17.01.17:    Υποτροφίες Ινδονησίας

16.01.17:    Προκηρύξεις Υποτροφιών

09.01.17:    Erasmus+International Credit Mobility Programme 2016-2018

 

Δεκέμβριος 2016

28.12.16:    Ανταποδοτικές Υποτροφίες Έτους 2017 (Ανακοίνωση)

27.12.16:    Ανταποδοτικές Υποτροφίες Έτους 2017 (Προκήρυξη-Δικαιολογητικά)

21.12.16:    Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εσωτερικό, Ακαδ. Έτους 2015-16 (Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη) (17.3.17)

21.12.16:    Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για Μεταπτυχιακές Σπουδές 2ου & 3ου Κύκλου, στο Εσωτερικό & το Εξωτερικό, Ακαδ. Έτους 2017-18 (28.2.17)

21.12.16:    Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης/Διηγήματος Δήμου Βύρωνα (1.7.17)

14.12.16:    International Careers Festival

14.12.16:    Διάλεξη της καθηγήτριας Dr. Yamina Bourgeoini (15.12.16)

08.12.16:    Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Λογότυπου για το Πρόγραμμα S.U.C.RE.

06.12.16:    Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή, Ακαδ. Έτους 2015-16

 

Νοέμβριος 2016

30.11.16:    Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ

30.11.16:    Υποτροφίες Ισραήλ: Σπουδές, Έρευνα Ακαδ. Έτους 2017-18

25.11.16:    Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2016-17

25.11.16:    Ψήφισμα  για τον θάνατο του Καθηγητή Γεωλογίας Ελευθερίου Χατζηδημητριάδη

18.11.16:    Δράσεις ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. (ΑΠΘ) - Βιωματικά Εργαστήρια

10.11.16:    Συμμετοχή Φοιτητών/τριών στο 3rd Yerevan Forum (2-6.12.2016)

07.11.16:    Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Δηλωτικού Σήματος (Λογότυπο) για το Πρόγραμμα "S.U.C.RE.:  Supporting University Community pathways for REfugees-migrants"

04.11.16:    Εργασία και Μόνιμη Εγκατάσταση στον Καναδά

01.11.16:    Εκδήλωση προς τιμή των φοιτητών που εργάστηκαν εθελοντικά στις εκδηλώσεις "ΑΠΘ στην πόλη" (2.11.16)

 

Οκτώβριος 2016

31.10.16:    Διάλεξη από τον Δρ. Οδυσσέα Γαλάνη: "Διαχείριση Σεισμολογικών Δεδομένων" (2.11.16)

25.10.16:    Μαθήματα Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα

25.10.16:    Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας για Αρχαρίους

24.10.16:    Δράσεις του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΑΠΘ

21.10.16:    Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας για Αρχαρίους

21.10.16:    Μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας για Αρχαρίους

21.10.16:    Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Γεωλογίας (21.11.16)

11.10.16:    Παρακολούθηση Μαθημάτων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για Απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

10.10.16:    Εθελοντικές Αιμοδοσίες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016

06.10.16:    Το ΑΠΘ γιορτάζει 90 Χρόνια στην Αριστοτέλους - Το Τμήμα Γεωλογίας συμμετέχει (8-9.10.16)

05.10.16:    Δημιουργία Διατμηματικής Ομάδας για το Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2017

 

Σεπτέμβριος 2016

27.09.16:    Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλοδαπούς

23.09.16:    Ψήφισμα του Τμήματος Γεωλογίας για τον θάνατο του Ομότ. Καθηγ. Χρήστου Μπαλαφούτη

23.09.16:    Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδ. Έτους 2016-17

19.09.16:    Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Γεωλογίας (21.11.16)

12.09.16:    Υποτροφίες ΙΚΥ για Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Εσωτερικό

12.09.16:    Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες Υπηκόους

06.09.16:    Διατμηματικό ΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 2016-17 (συμπληρωματική προκήρυξη)

01.09.16:    Στεγαστικό Επίδομα

01.09.16:    Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες

01.09.16:    ΠΜΣ "Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον" Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 2016-17 (Προκήρυξη - Ύλη - Πρόγραμμα)

01.09.16:    Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (Ακαδ. Έτος 2016-17)