Σανδαράχη κίτρινη orpiment

Τύπος: As2S3
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Ρητινώδης. Μαργαριτώδης σε σχισμογενείς επιφάνειες.
Χρώμα: Λεμονοκίτρινο έως πορτοκαλοκίτρινο ή καστανοκίτρινο.
Γραμμή σκόνης: Ανοικτοκίτρινη.
Σκληρότητα: 1½ - 2
Ειδικό βάρος: 3,5
Σχισμός: (010) τέλειος, (100) ασαφής.
Διαφάνεια: Διαφανής.
Τηκτικότητα: 1
Παρατηρήσεις: Σπάνια διακριτοί πινακοειδείς ή βραχυπρισματικοί. Συνήθως σε φωλλώδεις, στηλοειδείς ή ινώδεις μάζες. Ενίοτε σε νεφροειδή, βοτρυοειδή ή σφαιρόμορφα συσσωματώματα. Επίσης σε κοκκώδεις ή γεηρές μάζες. Όταν κονιοποιείται αναδίδει οσμή σκόρδου. Βρίσκεται σε φλέβες, θερμές πηγές και φουμαρόλες. Συνήθως αποτελεί προϊόν αλλοίωσης άλλων αρσενικούχων ορυκτών ιδίως της κόκκινης σανδαράχης. Εμφανίζεται με αντιμονίτη, κόκκινη σανδαράχη, αρσενικό, ασβεστίτη, βαρύτη, γύψο και ορυκτά του μολύβδου και αργύρου. Χρησιμοποιήθηκε στις βαφές και στην αποτρίχωση. Όπως και η κόκκινη σανδαράχη δεν έχει γενικά οικονομικές εφαρμογές.
Όνομα: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν διαχώριζαν την κόκκινη και την κίτρινη σανδαράχη και χρησιμοποιούσαν και για τις δύο τα ονόματα σανδαράχη και αρρενικόν (Θεόφραστος). 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κίτρινη σανδαράχη.
Moldowa, Banat, Ουγγαρία.
Photo: Mineralienkabinett, University of Bremen.
Κίτρινη σανδαράχη.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Κίτρινη σανδαράχη (6,5 cm).
Ορυχείο Twin Creeks, Winnemucca, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πορτοκαλόχρωμοι κρύσταλλοι σανδαράχης (5 cm).
Ορυχείο Twin Creeks, Winnemucca, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη (4 cm).
Ορυχείο Twin Creeks, Winnemucca, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη (4,5 cm).
Ορυχείο Twin Creeks, Winnemucca, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη (4 cm).
Ορυχείο Twin Creeks, Winnemucca, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη με κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Getchell, Golconda, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη με κόκκινη σανδαράχη.
Ορυχείο Getchell, Golconda, Humboldt County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη.
Ορυχείο Zarheshuran, Takab, Ιράν.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη.
Ορυχείο Zarheshuran, Takab, Ιράν.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κίτρινη σανδαράχη.
Κίνα.