Σιδηρίτης siderite

Τύπος: FeCO3
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, αδαμαντώδης.
Χρώμα: Ανοικτό μέχρι σκούρο καστάνο. Επίσης τεφρό, τεφροκίτρινο.
Γραμμή σκόνης: Λευκή έως υποκίτρινη, καστανή.
Σκληρότητα: 3½ - 4
Ειδικό βάρος: 3,1 - 4,0 (καθαρός)
Σχισμός: (10-11) τέλειος.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: 4,5 - 5
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί συχνά με κυρτές έδρες. Συσσωματώματα κοκκώδη, βοτρυοειδή, σφαιρικά, γεηρά. Επίσης σε σχισμογενείς μάζες. Αναβράζει με θερμό υδροχλωρικό οξύ. Βρίσκεται σε ιζηματογενή κοιτάσματα και σε υδροθερμικές φλέβες με μεικτά θειούχα, χαλκοπυρίτη, ασβεστίτη κ.ά.
Όνομα: Από τη λέξη σίδηρος λόγω της σύστασής του.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Σιδηρίτης.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Σιδηρίτης.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Σιδηρίτης (ανοικτόχρωμο) με αρσενοπυρίτη (σκουρόχρωμο) (11 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης (ανοικτόχρωμο) με αρσενοπυρίτη (σκουρόχρωμο).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με δολομίτη και σφαλερίτη (9 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με χαλαζία (11 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης πάνω σε χαλαζία (13 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Κρύσταλλοι σιδηρίτη πάνω σε χαλαζία (8 cm).
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με χαλαζία (7,5 cm).
Ορυχείο Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης.
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Ροζέτες σιδηρίτη.
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με χαλαζία.
Taouz, Sahara, Μαρόκο.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με χαλαζία.
Taouz, Sahara, Μαρόκο.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με σιδηρίτη.
Turt, Satu Mare, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Γαληνίτης με σιδηρίτη.
Turt, Satu Mare, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηροπυρίτης με σιδηρίτη.
Tres Cruces, Potosν, Βολιβία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης με ασβεστίτη.
Turt, Satu Mare, Maramures, Ρουμανία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Κυρτοί ρομβοεδρικοί κρύσταλλοι σιδηρίτη.
Julcani District, Huancavelica Dept., Περού.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Σιδηρίτης (11,5 cm).
Panasqueira, Beira Baixa, Πορτογαλία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Σιδηρίτης.
Julcani, Περού.
Photo: TheImage.
Σιδηρίτης.
Julcani, Περού.
Photo: TheImage.
Σιδηρίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σιδηρίτης με βαρύτη (λευκό).
Frostburg, Allegany County, Maryland, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σιδηρίτης.
Galileia, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σιδηρίτης.
Kalama, Cowlitz County, Washington, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σιδηρίτης.
Ορυχείο Nello Teer, Raleigh, Wake County, Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ρομβόεδρο σιδηρίτη (κάτω).