Σμιθσωνίτης (καλαμίνα) smithsonite (calamine)

Τύπος: ZnCO3
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, μαργαριτώδης.
Χρώμα: Λευκό, τεφρόλευκο, ανοικτό μέχρι σκούρο καστανό, πράσινο, κυανοπράσινο, κίτρινο, κυανό, ρόδινο, άχρωμο.
Γραμμή σκόνης: Λευκή.
Σκληρότητα: 4 - 4½
Ειδικό βάρος: 4,3 - 4,5
Σχισμός: (10-11) τέλειος.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί, σκαληνοεδρικοί. Συνήθως σε συσσωματώματα νεφροειδή, βοτρυοειδή, σταλακτιτοειδή και σε κυψελώδεις πορώδεις μάζες. Επίσης ως επιφλοιώσεις. Αναβράζει με αραιό ψυχρό υδροχλωρικό οξύ. Βρίσκεται στη ζώνη οξειδώσεως μεταλλευμάτων του ψευδαργύρου μαζί με μεικτά θειούχα, ασβεστίτη, κερουσίτη, αγγλεσίτη, λειμωνίτη κ.ά.
Όνομα: Σμιθσωνίτης: προς τιμήν του Βρετανού χημικού και ορυκτολόγου James L. M. Smithson (1765-1829) ιδρυτή του μουσείου Smithsonian (Washington D.C., Η.Π.Α).
Καλαμίνα: από την ελληνική λέξη καδμεία ή την αραβική kalmeia, kalimija παλιά ονομασία μεταλλευμάτων ψευδαργύρου απ' όπου παραγόταν ο ορείχαλκος. Περιελάμβανε τόσο το σμιθσωνίτη όσο και τον ημιμορφίτη.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη (12 cm).
Ανατολία, Τουρκία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη.
Yellville, Marion Co., Arkansas, Η.Π.Α.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη (5 cm).
Ορυχείο Kelly, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη.
Bergamo, Ιταλία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη (5,5 cm).
Ορυχείο San Antonio, Santa Eulalia, Μεξικό.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Σμιθσωνίτης, κοβαλτιούχος (14 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη με κόκκους μαλαχίτη (13 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σμιθσωνίτης, μαγγανιούχος πάνω σε χαλκοσίνη (9 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ρομβόεδρο σμιθσωνίτη (3 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ρομβόεδρα σμιθσωνίτη (7,5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ρομβόεδρα σμιθσωνίτη (5,7 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ρομβοεδρικοί κρύσταλλοι σμιθσωνίτη πάνω σε γαληνίτη (10 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Συσσωμάτωμα αποστρογγυλεμένων κρυστάλλων σμιθσωνίτη (6 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σκαληνόεδρα σμιθσωνίτη (6 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σκαληνόεδρα σμιθσωνίτη πάνω σε γαληνίτη (4 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σκαληνόεδρα σμιθσωνίτη (3.5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σμιθσωνίτης, κοβαλτιούχος (10,5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο 79, Hayden, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Σμιθσωνίτης (3 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Σμιθσωνίτης (1,5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ορυχείο Juanita, Kelly, Socorro County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης (δίδυμος).
Ορυχείο Ojuela, Mapimi, Durango, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα σμιθσωνίτη.
Cerro Gordo, California, Η.Π.Α.
Photo: Tony Kampf, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης και μιμητησίτης.
Goldfield, Nevada, Η.Π.Α..
Photo: Milton Speckels, The Photo-Atlas of Minerals.
Σμιθσωνίτης.
Ναμίμπια.