ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Για την σωστή προβολή των παρουσιάσεων Powerpoint απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διανύσματα
Πράξεις Διανυσμάτων
Λογισμός Διανυσμάτων
Τανυστές
Ασκήσεις Α' Κατηγορίας
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Αρμονική Ταλάντωση
Σύνθεση Αρμονικών Ταλαντώσεων
Ανάλυση Ταλαντώσεων
Ελεύθερη Ταλάντωση Χωρίς Απόσβεση
Ελεύθερη Ταλάντωση με Απόσβεση
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση
Ασκήσεις Α' Κατηγορίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εισαγωγή
Τάση
Παραμόρφωση σε Σημείο Σώματος
Σχέση Μεταξύ Τάσης και Ανηγμένης Παραμόρφωσης
Ελαστικές Σταθερές
Εξίσωση της Κίνησης
Ασκήσεις Α' Κατηγορίας
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
Εισαγωγή
Εξίσωση του Κύματος
Εξίσωση Διανυσματικού Κύματος
Στάσιμα Κύματα
Ελαστικά Κύματα Χώρου
Επιφανειακά Κύματα
Ασκήσεις Α' Κατηγορίας

Διδασκαλία:
Αναπλ.Καθ. Σκορδύλης Μανώλης manolis@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη