ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Ο άνθρωπος, ο επιστήμων, ο δάσκαλος
Αρχική σελίδα Βιογραφικό Τιμητικός Τόμος Ημερίδα Φωτογραφίες Πληροφορίες
 
Συντακτική επιτροπή
 
Από τον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. ορίστηκε Συντονιστική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές Κλεόπα Μιχαηλίδη, Γεώργιο Χριστοφίδη και Μιχαήλ Βαβελίδη, τον Επίκουρο Καθηγητή Τριαντάφυλλο Σολδάτο και τους Λέκτορες Νικόλαο Καντηράνη και Βασίλειο Μέλφο με συντονιστή τον Διευθυντή του Τομέα Καθηγητή Κλεόπα Μιχαηλίδη.

Την επιμέλεια του Τόμου ανέλαβε Συντακτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Γ. Χριστοφίδη, Τ. Σολδάτο, Ν. Καντηράνη και Β. Μέλφο.

 
Γεώργιος Χριστοφίδης Καθηγητής christof@geo.auth.gr Τηλ. 2310-998541
Τριαντάφυλλος Σολδάτος Επίκουρος Καθηγητής soldatos@geo.auth.gr  998497
Καντηράνης Νικόλαος Λέκτορας kantira@geo.auth.gr  998437
Μέλφος Βασίλειος Λέκτορας melfosv@geo.auth.gr  998539
      Fax: 998541, 998568
Top of page