ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Ο άνθρωπος, ο επιστήμων, ο δάσκαλος
Αρχική σελίδα Βιογραφικό Τιμητικός Τόμος Ημερίδα Φωτογραφίες Πληροφορίες
 
Ημερίδα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σολδάτου
 

Ο Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, το Τμήμα Γεωλογίας και η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. διοργάνωσαν τιμητική ημερίδα με θέμα:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Ο άνθρωπος, ο επιστήμων, ο δάσκαλος

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου «Βασίλειος Κυριαζόπουλος».

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε ο τιμητικός τόμος στη μνήμη του αείμνηστου Κ. Σολδάτου.

 
Πρόγραμμα ημερίδας
 

» Προσφωνήσεις

 

Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος

 

Διευθυντής του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Καθηγητής Κλεόπας Μιχαηλίδης

 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Καθηγητής Σπυρίδωνας Παυλίδης

 

Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., Καθηγητής Γρηγόριος Τσόκας

 

Εκπρόσωπος των Ομοτίμων και Διατελεσάντων Καθηγητών Α.Ε.Ι., Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Βασιλικιώτης

 

Ομότιμος Καθηγητής Παναγιώτης Ρεντζεπέρης

 

» Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφίδης: «Κωνσταντίνος Σολδάτος - ο Δάσκαλος, ο Επιστήμων»   [pdf]

 

» Παρουσιάσεις Εργασιών

 

Αικατερίνη Ματζιάρη: «Φαινοκρύσταλλοι Κ-αστρίων από Τριτογενή πυριγενή πετρώματα της Νήσου Σαμοθράκης (Β. Αιγαίο, Ελλάδα): xημική ζώνωση και ακτινογραφική ανάλυση»   [pdf]

 

Ελένη Θεοδόσογλου: «Συσχέτιση της δομής φυσικών καλιούχων αστρίων με περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων-Χ και φασματοσκοπία υπερύθρου»   [pdf]

 

» Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Σολδάτος: «Κωνσταντίνος  Σολδάτος - ο Πατέρας μου»   [pdf]

 

» Απονομή Τιμητικής Πλακέτας εις Μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Σολδάτου, στη σύζυγό του Βιλελμίνη Σολδάτου

 

» Δεξίωση

Top of page