ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΩΝ (Α-Ω) 

  English (A-Z) 

Α  B  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Α
 
Αβεντουρίνης
Αγγλεσίτης
Αδαμαντοειδής
Αδαμίτης
Αδουλαίος
Αερινίτης
Αζουρίτης
Αιγιρίνης
Αιματίτης
Αιματόλιθος
Ακανθίτης
Ακμίτης
Ακουαμαρίνα
Ακτινόλιθος
Αλάβαστρο
Αλβίτης
Αλεξανδρίτης
Αλίτης
Αλκαλιούχοι άστριοι
Αλλανίτης
Αλμανδίνης
Αλουνίτης
Αμαζονίτης
Αμβλυγωνίτης
Αμέθυστος
Αμίαντος
Αμφίβολοι
Ανάλκιμο
Ανατάσης
Ανδαλουσίτης
Ανδεσίνης
Ανδραδίτης
Ανθοφυλλίτης
Ανθρακίτης
Ανκερίτης
Ανορθίτης
Ανορθόκλαστο
Αντιγορίτης
Αντιμόνιο
Αντιμονίτης
Αντλερίτης
Ανυδρίτης
Αξινίτης
Απατίτης
Απολιθωμένο ξύλο
Αποφυλλίτης
Αραγωνίτης
Αργεντίτης
Αργιλικά ορυκτά
Αργιλλιοπυριτικά ορυκτά
Αργυρίτης
Αργυρος
Αρμοτόμος
Αρσενικό
Αρσενολίτης
Αρσενοπυρίτης
Αρφεδσονίτης
Ασβεστίτης
Αστριοειδή
Αστριοι
Ατακαμίτης
Αυγίτης
Αχάτης
Αχροΐτης
 

 
Β
 
Βαναδινίτης
Βαρύτης
Βασαλτική κεροστίλβη
Βαστίτης
Βεζουβιανός
Βερντελίτης
Βήρυλλος
Βιβιανίτης
Βιθερίτης
Βιλλεμίτης
Βιοτίτης
Βισμουθίνης
Βισμουθινίτης
Βισμούθιο
Βολλαστονίτης
Βολφραμίτης
Βόρακας
Βορακίτης
Βορνίτης
Βουλανζερίτης
Βουλφενίτης
Βουρνονίτης
Βουρτσίτης
Βρονζίτης
Βρουκίτης
Βρουσίτης
Βροχανθίτης
Βρυώδης αχάτης
Βρυώδης οπάλλιος
Βυτωβνίτης
Verde antique
 

 
Γ
 
Γαλακτόχρωμος χαλαζίας
Γαληνίτης
Γαρνιερίτης
Γη διατόμων
Γκαιτίτης
Γκεδρίτης
Γκεϊζερίτης
Γκιψίτης
Γκοσενίτης
Γλαυκονίτης
Γλαυκοφανής
Γρανάτες
Γραφίτης
Γρηνοκίτης
Γροσσουλάριος
Γρουνερίτης
Γύψος
 

 
Δ
 
Δελεσίτης
Διαλλαγής
Διαμάντι
Διάσπορο
Διατομίτης
Διγενίτης
Διοπτάσιος
Διοψίδιος
Δισθενής
Δολομίτης
Δραβίτης
 

 
Ε
 
Εδενβεργίτης
Ελαιόλιθος
Ελβαΐτης
Εναργίτης
Ενστατίτης
Επίδοτο
Ερυθρίτης
Ευγενής οπάλλιος
Εφεσίτης
Εψωμίτης
 

 
Ζ
 
Ζαφείρι
Ζεόλιθοι
Ζιννβαλδίτης
Ζινκίτης
Ζιρκόνιο
Ζοϊσίτης
 

 
Η
 
Ηλιόδωρο
Ηλιόλιθος
Ηλιοτρόπιο
Ημιμορφίτης
 

 
Θ
 
Θείο
Θοριανίτης
Θουλίτης
 

 
Ι
 
Ιαδεΐτης
Ιαμεσονίτης
Ίασπις
Ιδοκράσης
Ιλλίτης
Ιλμενίτης
Ινδικόλιθος
Ισλανδική κρύσταλλος
 

 
Κ
 
Καιρσουτίτης
Καλαβερίτης
Καλαμίνα
Καλομέλας
Καμασίτης
Κανκρινίτης
Καολίνης
Καολινίτης
Καπνίας
Καρναλλίτης
Καρνεόλιο
Κασσιτερίτης
Κελεστίτης
Κελσιανός
Κεμερερίτης
Κεραργυρίτης
Κερατόλιθος
Κερνίτης
Κεροστίλβη
Κερουσίτης
Κινναβαρίτης
Κιτρίνης
Κλιβελανδίτης
Κλινοζοϊσίτης
Κλινοπυρόξενοι
Κλινόχλωρο
Κοβαλτίνης
Κοβαλτίτης
Κοβελλίνης
Κόκκινη βήρυλλος
Κολεμανίτης
Κολομβίτης
Κορδιερίτης
Κορούνδιο
Κουβανίτης
Κουμμινγκτονίτης
Κουνζίτης
Κροκιδόλιθος
Κροκοΐτης
Κρυόλιθος
Κυανίτης
Κυανός χαλαζίας
Κυανοτριχίτης
Κυπρίτης
 

 
Λ
 
Λαβραδόριο
Λαζουρίτης
Λειμωνίτης
Λεπιδοκροκίτης
Λεπιδόλιθος
Λευκίτης
Λευκόλιθος
Λευκόχρυσος
Λιγνίτης
Λυδία λίθος
Λωμοντίτης
Lapis lazuli
 
Μ
 
Μαγγανίτης
Μαγνησίτης
Μαγνητίτης
Μαγνητοπυρίτης
Μαλαχίτης
Μαργαρίτης
Μαριάλιθος
Μαρκασίτης
Μαρμαρυγίες
Μάτι της γάτας
Μάτι της τίγρης
Μάτι του γερακιού
Μαύρος οπάλλιος
Μειονίτης
Μελανίτης
Μεσόλιθος
Μετακινναβαρίτης
Μικροκλινής
Μιλλερίτης
Μιμητησίτης
Μολυβδαινίτης
Μόλυβδος
Μοναζίτης
Μοντμοριλλονίτης
Μοντροϋδίτης
Μοργκανίτης
Μοσχοβίτης
Μπολεΐτης
Μπραουνίτης
 

 
Ν
 
Νακρίτης
Νατρόλιθος
Νεφελίνης
Νεφρίτης
Νικελίνης
Νίτρο
Νοσεάνης
 

 
Ξ
 
Ξενότιμο
Ξυλοπάλλιος
 

 
Ο
 
Ολιβίνης
Ολίγιστο
Ολιγόκλαστο
Ομφακίτης
Όνυξ
Οξυκεροστίλβη
Οπάλλιος
Ορεία κρύσταλλος
Ορθίτης
Ορθόκλαστο
Ορθοπυρόξενοι
Ορυκτό άλας
Ορυκτοί άνθρακες
Ουβαροβίτης
Ουβίτης
Ουγρανδίτες
Ουλεξίτης
Ουρανινίτης
Οφειτασβεστίτης
 

 
Π
 
Παουελίτης
Παργασίτης
Πεκτόλιθος
Πεννίνης
Πεντλανδίτης
Περίδοτο
Περοβσκίτης
Πεταλίτης
Πιεμοντίτης
Πλαγιόκλαστα
Πλατίνα
Πλεόναστο
Πολιανίτης
Πολλουσίτης
Πράσιο
Πρενίτης
Προυστίτης
Πυραλσπίτες
Πυραργυρίτης
Πυριτιωμένο ξύλο
Πυριτόλιθος
Πυρολουσίτης
Πυρομορφίτης
Πυροξενοειδή
Πυρόξενοι
Πυροπάλλιος
Πυροφυλλίτης
Πυρόχλωρο
Πυρροτίνης
Πυρωπό
 

 
Ρ
 
Ρειβεκίτης
Ροδονίτης
Ροδόχρωμος χαλαζίας
Ροδοχρωσίτης
Ρουβελλίτης
Ρουμπίνι
Ρουτίλιο
Ruby spinel
 

 
Σ
 
Σανδαράχη κίτρινη
Σανδαράχη κόκκινη
Σανίδινο
Σάρδιο
Σαρδόνυξ
Σεελίτης
Σελεστίνης
Σεληνόλιθος
Σεραντίτης
Σερικίτης
Σερπεντίνης
Σερπεντινικό μάρμαρο
Σιδηρίτης
Σιδηροπυρίτης
Σίδηρος
Σιδηρούχος χαλαζίας
Σιλλιμανίτης
Σκαπόλιθος
Σκολεσίτης
Σκοροδίτης
Σκουττερουδίτης
Σμαράγδι
Σμιθσωνίτης
Σοδάλιθος
Σορλίτης
Σπεκουλαρίτης
Σπερρυλίτης
Σπεσσαρτίνης
Σπινέλλιος
Σποδουμένης
Σταυρόλιθος
Στεατίτης
Στιβνίτης
Στιμπικονίτης
Στιλβίτης
Στιλπνομέλας
Στροντιανίτης
Συλβανίτης
Συλβίνης
Σφαλερίτης
Σχεελίτης
Schalenblende
 

 
Τ
 
Ταενίτης
Τάλκης
Τανζανίτης
Τανταλίτης
Τενναντίτης
Τετραεδρίτης
Τεφροΐτης
Τιγριόφθαλμος
Τιτανίτης
Τομσονίτης
Τοπάζιο
Τοπαζόλιθος
Τορβερνίτης
Τουρκουάζ
Τουρμαλίνης
Τρεμολίτης
Τριδυμίτης
Τροϊλίτης
 

 
Υ
 
Υαλίτης
Υαλοφανής
Υδραργιλλίτης
Υδράργυρος
Υδροφανής
Υπερσθενής
 

 
Φ
 
Φαϋαλίτης
Φενακίτης
Φερβερίτης
Φερροσιλίτης
Φθοριοαπατίτης
Φθορίτης
Φιλλιπσίτης
Φλογοπίτης
Φορστερίτης
Φρανκλινίτης
Φωσγενίτης
 

 
Χ
 
Χαβασίτης
Χαλαζίας
Χαλαζίας με εγκλείσματα
Χαλκανθίτης
Χαλκηδόνιος
Χαλκοπυρίτης
Χαλκοτριχίτης
Χαλκός
Χαλκοσίνης
Χαουΐνης
Χαουσμανίτης
Χιαστόλιθος
Χιουλανδίτης
Χλωρίτης
Χλωριτοειδής
Χονδροδίτης
Χουβνερίτης
Χουμίτης
Χριστοβαλίτης
Χρυσοβήρυλλος
Χρυσόκολλα
Χρυσοπράσιο
Χρυσός
Χρυσοτίλης
Χρωμίτης
 

 
Ψ
 
Ψευδαργυρίτης
Ψιλομέλας
 

 
Ω
 
Ωτουνίτης